Menu

Naar de lijst

​Groen licht voor uitwerking landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’

Gepubliceerd op

De Vlaamse Regering heeft op 28 juni het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek vastgesteld. Het landinrichtingsplan Openruimteverbindingen Rupelstreek wil een vijftal openruimtegebieden en openruimtecorridors verbinden, beschermen, ontsluiten en valoriseren. De deelgebieden situeren zich op het grondgebied van de gemeenten Hemiksem, Niel, Boom, Rumst en Schelle.

De geplande inrichtingsmaatregelen zullen bijdragen aan de ontwikkeling van een netwerk van kwaliteitsvolle natuurlijke verbindingen tussen de Rupel- en de Scheldeboorden en de achterliggende open ruimte tussen de zuidrand van Antwerpen en de Rupelstreek.

De Rupelstreek heeft een rijke geschiedenis waarin natuurlijke en menselijke processen het landschap vormden tot een gebied met industrieel erfgoed, industriële ontwikkelingen en woonkernen. Naast de verstedelijkte en geïndustrialiseerde zones bestaat de Rupelstreek uit een netwerk van groene eilandjes die in verbinding staan met de schaarse open ruimte in de zuidrand van Antwerpen. Die open ruimte bevindt zich op de overgang tussen enerzijds groen en anderzijds de rivieroevers van Schelde en Rupel, oude en nieuwe industriegebieden of autowegen. Wonen, werken, erfgoed en natuur worden er gecombineerd in een gebied met een gevarieerd landschap. In de streek wordt er dus volop beroep gedaan op de resterende open ruimte.

Landinrichtingsplan

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft, in nauwe samenwerking met de provincie Antwerpen en de Rupelgemeenten, een landinrichtingsplan opgemaakt voor de Rupelstreek. De maatregelen die in dat plan beschreven worden zorgen voor een verbeterde recreatieve toegankelijkheid van het gebied. De maatregelen bevatten natuurontwikkelingen, maar ook verbindingen tussen natuur en het ontsluiten van erfgoed. Het plan biedt ook enkele klimaatoplossingen. Ontharding en creatie van groen dient als buffer voor wateroverlast en gerichte investeringen hebben een impact op de hydrologie in het gebied.

Het landinrichtingsplan ‘Openruimteverbindingen Rupelstreek’ bundelt maatregelen en middelen van verschillende Vlaamse overheden, private bedrijven en particuliere eigenaars. Door dit samenwerkingsverband kan 3,27 miljoen euro geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de open ruimte in de Rupelstreek. Daarvan wordt 1,29 miljoen door Vlaanderen vrijgemaakt.

Voor Hemiksem bestaat het concreet voorstel om een aantal groene stapstenen en recreatieve verbindingen te ontwikkelen zoals het natuurgebied van Ter Locht (voormalige reservatiestrook Grote Ring) en een brug over de Vlietvallei aan het abdijpark. Hierdoor wordt openbaar groen gecreëerd in een sterk onder druk staand voorstedelijk gebied.


Contact

Milieudienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 63
E-mail: omgeving@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten
;