Menu

Naar de lijst

Gezocht: verdienstelijke inwoners !

Gepubliceerd op
oorkonde verdienstelijke inwoner

De gemeente gaat ook dit jaar op zoek naar verdienstelijke inwoners. Dit kan iemand zijn die een opvallende, moedige of niet-alledaagse handeling deed zoals bijvoorbeeld het helpen van personen in nood.


Ook inwoners, verenigingen of organisaties die wegens bijzondere prestaties op cultureel, artistiek, maatschappelijk, sociaal, economisch of technisch/wetenschappelijk vlak aan de gemeente een extra impuls gaven, komen in aanmerking.

Een verdienstelijk inwoner dient voorgedragen te worden door derden. De genomineerden hoeven zelf dus niet op de hoogte te zijn van hun nominatie. De ingediende kandidatuur bevat een volledige maar beknopte omschrijving van de verdienstelijke prestatie van de kandidaat, vereniging of organisatie.

Het schepencollege maakt de ingekomen kandidaturen voor advies over aan de bevoegde gemeentelijke adviesraad. Kandidaturen die aan geen van de bestaande adviesraden kunnen toegewezen worden, zullen worden behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Vorig jaar mochten Ben De Clercq en Hélène Van Peborgh zich verdienstelijke inwoner van Hemiksem noemen.

De laureaten worden uitgenodigd tijdens de ontvangst van de nieuwe inwoners op 8 oktober 2019. Daar ontvangen ze in het bijzijn van de mensen die het voorbije jaar in Hemiksem kwamen wonen de oorkonde van verdienstelijke inwoner van Hemiksem.

Kandidaturen dien je hier in via het formulier of stuur een mailtje naar informatie@hemiksem.be. Schriftelijk een kandidatuur afgeven aan het onthaal van het administratief centrum kan ook. Dat doe je vóór 1 augustus want dan sluiten we de termijn om iemand kandidaat te stellen af.


Contact

Communicatiedienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 55
E-mail: informatie@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag - donderdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten
;