Menu

Naar de lijst

Fedris helpt slachtoffers arbeidsongeval of beroepsziekte

Gepubliceerd op
architecture-blur-bright-1329061

Was je het slachtoffer van een arbeidsongeval of een beroepsziekte? Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's Fedris helpt je met al jouw vragen hierover.

Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een openbare instelling van de sociale zekerheid en maakt deel uit van de federale overheid. Het agentschap werd opgericht op 1 januari 2017 als een fusie tussen het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten.

De opdrachten van Fedris hebben betrekking op de arbeidsongevallen en beroepsziekten in de privésector, op de beroepsziekten binnen de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten en in beperkte mate op de arbeidsongevallen in de publieke sector.

Fedris controleert, Fedris vergoedt, Fedris doet aan preventie, Fedris informeert. Lees er hier meer over.

Wie hulp nodig heeft naar aanleiding van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, kan terecht op de zitdagen van Fedris in Antwerpen en/of Mechelen.

Antwerpen: Frankrijklei 81-83 (1ste verdieping), elke vrijdag van 9 tot 12 uur. Tel 03 220 75 76

Mechelen: Lange Schipstraat 27, elke tweede maandag van de maand van 10 tot 12u30. Tel 015 45 33 19

Indien je je moeilijk kunt verplaatsen, kan je een afspraak maken voor een huisbezoek door een sociaal assistent(e) via bovenstaande telefoonnummers.


;