Menu

Naar de lijst

Dienstregeling De Lijn vanaf 1 september

Gepubliceerd op
DeLijn

Vanaf 1 september schakelt De Lijn weer over naar haar schooldag-dienstregeling. Net zoals de voorbije maanden zorgen extra beschermingsmaatregelen ervoor dat dit vervoer zoveel mogelijk coronaproof kan verlopen, zowel voor de reizigers als voor de chauffeurs.

Wat het aanbod zelf betreft, wordt dezelfde dienstregeling van andere schooljaren gereden. Dat houdt in dat op de belangrijke assen extra ritten voorzien zijn tijdens de ochtend- en avondspits en op bepaalde trajecten een specifieke schoolbediening. Dit aanbod is afgestemd op een normale, vijfdaagse schoolweek, met lestijden die niet extreem verschillen tussen de verschillende scholen onderling. Tot nog toe beantwoordde dit bus- en tramaanbod aan de noden van de scholen en hun leerlingen.

De Lijn doet er alles aan om het vervoeraanbod zo veilig mogelijk te organiseren in deze coronatijden. Zo is er een mondmaskerplicht vanaf 12 jaar op de voertuigen en aan de haltes. Opstappen gebeurt in het midden of achteraan het voertuig, en er is een plastic scherm dat de chauffeur afschermt van de reizigers.

De scholen leveren eveneens grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de schoolgebouwen en lessen coronaproof zijn, zodat hun leerlingen in optimale omstandigheden onderwijs kunnen volgen. De start van het schooljaar gebeurt in ‘code geel’, wat ons duidelijkheid geeft. Wij merken evenwel dat over de algemene aanpak bij een mogelijke wissel naar ‘code oranje’ nog geen duidelijkheid is. Er worden diverse opties overwogen, gaande van een vierdaagse schoolweek (geen les op woensdag) over alternerende systemen tot en met afwijkende begin- en einduren. Scholen zouden op lokaal niveau de nodige autonomie krijgen om zelf een schoolregime te bepalen.

De Lijn heeft het grootste begrip voor deze moeilijke situatie en de uitdagingen die ermee gepaard gaan. Lokale verschillen in het schoolregime hebben evenwel ook verstrekkende consequenties voor het bus- en tramvervoer. 

Vandaar dat we je nu reeds wensen te berichten dat De Lijn vanaf 1 september overschakelt op de gebruikelijke schooldag-dienstregeling, waarbij uitgegaan wordt van een vijfdaagse schoolweek en met versterkingen - tijdens de ochtend- en avondspits - afgestemd op de klassieke schooltijden. Kortom, dezelfde dienstregeling als de voorgaande schooljaren.

De Lijn blijft zich onveranderd inzetten om uw leerlingen vlot en veilig naar en van school te brengen. De leerlingen dienen uiteraard ook zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is nog steeds verplicht voor kinderen vanaf 12 jaar om vanaf de halte en tijdens de rit altijd een mondmasker te dragen en, in de mate van het mogelijke, de regels van social distancing te respecteren. 


;