Menu

Naar de lijst

Code rood door uitzonderlijke droogte

Gepubliceerd op
feuforet_0

Op dit moment is het einde van de warme en droge periode nog niet in zicht. Hierdoor staat de brandwaarschuwingsindex voor de provincie Antwerpen nog steeds op code rood.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur beslist om een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.

Dit besluit blijft van kracht tot tegenbericht.

Ook het gebruik van vuurwerk is verboden en kan slechts toegestaan worden na expliciet gunstig advies van de hulpdiensten voor zover er voldoende veiligheidsmaatregelen zijn.

Meer informatie over de risico's verbonden aan natuurbranden kan u terugvinden via onderstaande site:

https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden


;