Menu

Naar de lijst

Civiele noodsituatie PTI-uitbatingsaanvragen

Gepubliceerd op
brandpreventie

De deskundigen brandpreventie van de brandweerzone Rivierenland kunnen momenteel geen controlebezoeken ter plaatse meer uitvoeren en kunnen ook geen voorbesprekingen fysiek in situ of in de brandweerposten meer organiseren tot nader bericht.

Dit is een noodmaatregel die werd genomen door de brandweerzone om het brandweerpersoneel te beschermen en het risico op besmetting op Covid-19 zo laag mogelijk te houden.

Zo wordt zoveel mogelijk getracht personeel gezond te houden en de operationele werking en de tussenkomsten, die vanzelfsprekend de hoogste prioriteit hebben, maximaal te verzekeren.

De burgemeester beslist daarom:

  • alle PTI’s (Publiek Toegankelijke Inrichtingen, zoals bv. café's) in de gemeente collectief de B-attesten die vervallen zijn of dreigen te vervallen, administratief te verlengen tot 30/06/2021
  • voor de nieuwe te openen PTI’s, wordt een voorlopige opening toegestaan tot 30/06/2021.
  • Elke uitbater leeft strikt en nauwgezet volgende praktische veiligheidsrichtlijnen na.

    Het reglement op de PTI’s is gepubliceerd op de website van de Brandweerzone Rivierenland en is dus voor elke uitbater toegankelijk:

    https://rivierenland.hulpverleningszone.be/pagina/reglementering-%26-richtlijnen


    ;