Menu

Naar de lijst

BIN in Hemiksem

BIN

Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerking tussen buurtbewoners en de politie. Beide partijen houden elkaar op vlak van veiligheid op de hoogte van wat er zich in de buurt afspeelt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel.

Aan het hoofd van elk BIN staat een buurtbewoner die fungeert als coördinator. Hij of zij werkt nauw samen met de mandataris van de lokale politie. Samen organiseren en evalueren ze de werking op regelmatige tijdstippen. De contactpersoon bij de Politiezone Rupel is commissaris Koen Eggers. 

Hoe werkt een BIN?
Als je als lid van een BIN verdachte situaties, personen, leurders, voertuigen of gedragingen opmerkt in je buurt, verwittig en informeer je de politie. Dit doe je door te bellen naar het noodnummer 101. Geef je voldoende concrete gegevens door en beschouwt 101 je melding als ernstig, dan worden alle aangesloten bewoners van jouw BIN meteen telefonisch ingelicht via een ingesproken bericht.

De politie gaat na wat er aan de hand is en kan een patrouille sturen. De leden van het BIN zijn intussen alerter en steken bijvoorbeeld de lichten aan. Ze verwittigen de politie om nieuwe feiten door te geven of wanneer ze de verdachte opnieuw zien. Nadat een melding of dreiging van de baan is geeft de politie feedback aan de coördinator en de leden van het BIN. 

De afgelopen twee jaar ontstonden in Hemiksem de zes bestaande buurtinformatienetwerken. Op termijn zou daar nog het BIN West bij moeten komen. Heel wat mensen werden al lid van een BIN maar ook nu kan je probleemloos instappen. Hoe meer leden hoe efficiënter een BIN kan werken. Een volledig overzicht van de netwerken in Hemiksem en de contactgegevens van de coördinatoren vind je hier

Vorig jaar publiceerden we een dossier over de BIN in Hemiksem in ons tweemaandelijks magazine Hallo Hemiksem. Dat kan je hier online nog eens nalezen


;