Menu

Naar de lijst

Bijsturing lichtenregeling A12

Gepubliceerd op
verkeerslicht

Vandaag hebben we overleg gehad met het Agentschap Wegen en Verkeer over de bijsturingen voor de lichtenregeling op de A12. De lichtenregeling zorgt voor een veiliger kruispunt maar ook voor lange files en wachttijden in de zijstraten. 

Op het overleg heeft het agentschap verschillende scenario’s voorgesteld om het verkeer vlotter te krijgen. We hebben er als gemeente op aangedrongen vooral zo snel mogelijk met de eerste verbeteringen te komen. Het agentschap heeft ons kunnen garanderen dat de eerste aanpassingen zo snel mogelijk uitgevoerd worden, namelijk in de eerste week van de paasvakantie.

Wat houden die aanpassingen in? 

Door de aanpassingen zal het verkeer op de A12 tijdens de spits een beetje minder lang groen krijgen. De zijstraten krijgen in ruil langer groen. Buiten de spitsuren zal de groentijd voor de zijstraten nog verder verlengen omdat er dan minder groen nodig is op de A12. Dit zou het fileleed zeker al moeten verzachten. Toch blijft het belangrijk te benadrukken dat men rekening moet houden met langere wachttijden dan voor de nieuwe lichtenregeling. Een veiliger geregeld verkeer vraagt immers meer tijd. AWV heeft ons echter ook gegarandeerd dat ook de komende maanden nog verder naar optimalisaties zal gezocht worden om het verkeer vlotter te laten verlopen.
Voor de oversteek van fietsers en voetgangers is het vooral belangrijk dat op de drukknoppen gedrukt wordt om langer groen te krijgen. Dat laat toe om op de oversteekplaatsen aan de noordkant van ieder kruispunt in één tijd over te steken. Aan de zuidkant van ieder kruispunt laat dit toe om over te steken tot de brede middenberm en daar veilig te wachten tot de volgende groentijd.


;