Menu

Naar de lijst

Bijkomende steunmaatregelen voor bedrijven en ondernemingen

Gepubliceerd op
corona ondernemer

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën en de Vlaamse Regering.

Men heeft maatregelen genomen om extra financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven en ondernemers maar ook voor gezinnen. Zo wil men de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk verzachten. 

- Zo is uitstel voor het indienen van de btw-aangiftes van het eerste kwartaal 2020 tot 7 mei 2020.

- Er is uitstel om het btw-saldo over het eerste kwartaal 2020 te betalen voor 20 juni 2020.

- Er is uitstel om de bedrijfsvoorheffing over het eerste kwartaal te betalen tot 15 juni 2020.

Dit is automatisch en hiervoor moet u niets ondernemen, 

Je kan hier de nodige informatie vinden over de maatregelen die de Federale Regering heeft genomen. 

Ook de Vlaamse Regering komt met extra maatregelen. Deze maatregelen kan u hier lezen.  


;