Menu

Naar de lijst

Bekendmaking wijziging omgevingsvergunning windturbines

Gepubliceerd op
windmolen

NV Electrabel heeft een aanvraag ingediend inzake een wijziging in een omgevingsvergunning voor de bouw van 4 naar 2 windturbines.

De aanvraag ligt van 19 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke technische dienst tijdens de openingsuren (ma-vrij 9-12, di-wo 14-16), op volgend adres: Sint-Bernardusabdij 1 te 2620 Hemiksem.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief of via het omgevingsloket:. www.omgevingsloket.be.

Voor meer info kan u terecht bij:

DEPARTEMENT OMGEVING

Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP) e-mail:GOP.omgeving@vlaanderen.be

Tel. 02 553 79 97


U dient een afspraak te maken (03 288 26 63 of sven@hemiksem.be) om het dossier te komen inkijken.

Er wordt een elektronische informatievergadering gehouden. Deze presentatie zal later op de website worden geplaatst.

Downloads


Contact

Sven Vangyseghem

Technisch medewerker - milieu & huisvesting
03 288 26 63
omgeving@hemiksem.be
;