Menu

Naar de lijst

Aartselaar, Hemiksem en Niel duiken samen in nieuw intergemeentelijk zwembad

Gepubliceerd op
zwembad2

Met de ondertekening van de engagementsverklaring voor de bouw én exploitatie van het intergemeentelijk zwembad eind maart 2019, bevinden de gemeenten Aartselaar, Hemiksem en Niel zich op een belangrijk keerpunt. De bestaande zwembaden in Aartselaar en Hemiksem zijn namelijk verouderd en met het oog op de toekomst was een investering meer dan noodzakelijk. Daarom hebben de 3 buurgemeenten beslist om samen een nieuwe zwembad te realiseren op de terreinen van het sportcentrum de Ark in Aartselaar.

Het zwembad zal in eerste instantie ingezet worden voor schoolzwemmen. Het is namelijk belangrijk dat de scholen uit de betrokken gemeenten aan een voordelig tarief zwemlessen kunnen blijven organiseren. Daarnaast zal het zwembad ook openstaan voor zwemlessen en activiteiten van sportclubs.

De gemeenten gaven vorig jaar aan IGEAN de opdracht om een haalbaarheidsstudie uit te voeren en de projectregie op te nemen. Belangrijke vereisten in het dossier zijn de maximale toegankelijkheid van het zwembad zodat een integraal zwembad wordt bekomen én de voorbeeldfunctie die het zwembad moet hebben op het gebied van duurzaamheid.

Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure voor de 'Design & Build' opdracht op zijn einde, want we verwachten midden mei de gunning te kunnen toekennen. De bouw van het zwembad zal ongeveer 11 miljoen euro kosten. Dit bedrag ligt hoger dan de initiële raming omdat een aantal bijkomende vereisten een invloed hebben op de kostprijs, denk bijvoorbeeld aan het integreren van een aantal recreatieve elementen en de duurzame bouw en inrichting van het zwembad. Om dit mee te bekostigen hebben de gemeenten samen met IGEAN een subsidiedossier voor bovenlokale sportinfrastructuur bij Sport Vlaanderen ingediend. De gemeenten maken zich sterk dat het intergemeentelijk zwembad een minimale subsidie van 812.500 euro zal verkrijgen.

Na de goedkeuring door de betrokken gemeenteraden zullen gesprekken aangeknoopt worden met andere gemeenten. Op die manier krijgen ook zij de kans om mee te stappen in dit project.

Wanneer alles volgens plan verloopt zullen de eerste zwemmers eind augustus 2021 in het nieuwe zwembad kunnen duiken.


;