Menu

Naar de lijst

Aanvraag omgevingsvergunning voor 4 windturbines

Gepubliceerd op
Hemiksem Fotosimulatie

ENGIE diende in maart bij het provinciebestuur een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. In de vergunningsaanvraag zijn twee windturbines voorzien op grondgebied Hemiksem.

Er hebben een aantal voorbesprekingen tussen ENGIE, Umicore en het schepencollege van Hemiksem plaatsgevonden. De mening van het schepencollege is dat 4 windturbines van dat formaat op relatief korte afstand van woongebieden in Hemiksem en Hoboken voor een overschrijding van de ruimtelijke draagkracht gaat zorgen. 

Windturbines hebben een mogelijke impact op de omgeving gezien hun hoogte van 180 meter. De slagschaduw van de wieken (die een rotordiameter van 130 meter zouden hebben), beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van hinderaspecten die windmolens met zich kunnen meebrengen.

Diverse studies zijn uitgevoerd om deze effecten in te schatten conform de huidige VLAREM wetgeving. Als bijzondere maatregel voor dit project zal ENGIE de slagschaduw voor omwonenden tot nul herleiden (technisch minimum).

Het schepencollege is van mening dat investeringen in groene energie en in windturbines mogelijk moeten zijn en daarom is vanuit het college het voorstel gedaan om de plannen verder uit te werken op basis van 2 windturbines met afmetingen die ruimtelijk inpasbaar zijn voor de omgeving. Helaas stellen we nu vast dat de vergunningsaanvraag toch uitgaat van 4 windturbines met een tiphoogte van 180 meter. 

De financiële voordelen voor ENGIE en Umicore mogen niet harder doorwegen dan de leefkwaliteit van onze omwonenden.

Op het moment van de infosessie (woensdag 24 april) zal het openbaar onderzoek gestart zijn zodat in de periode van 30 dagen mogelijk bezwaarschriften kunnen ingediend worden.

De gemeente wil hierbij verduidelijken dat deze infosessie kadert binnen een openbaar onderzoek naar aanleiding van de vergunningsaanvraag bij de provincie Antwerpen. De beoordeling naar de wetgeving en de draagwijdte naar de omgeving zal door de administratie van de provincie onderzocht worden mede op basis van adviezen waaronder deze van de gemeente en de mogelijke bezwaren. Het is uiteindelijk de deputatie die op basis van al deze elementen de vergunning kan afleveren of weigeren.

Op woensdag 24 april tussen 17u en 21u (doorlopend) organiseert ENGIE een infosessie over dit windturbineproject te Hemiksem. Hier krijgt u een woordje uitleg over dit project, aan de hand van kaarten, fotosimulaties en infopanelen.

U kan dan ook al uw vragen stellen. Ook zullen we via onze website alle informatie hierover beschikbaar stellen.

De bewoners krijgen de mogelijk om tijdens het openbaar onderzoek hun eventuele bezwaren kenbaar te maken bij het gemeentebestuur.

De infosessie zal doorlopend plaatsvinden tussen 17u en 21u in de Scheldezaal het Administratief Centrum, gelegen in de Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem.


Contact

Kristof Boving

Omgevingsambtenaar
03 288 26 61
omgeving@hemiksem.be

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten
;