Menu

Naar de lijst

Aanpassingen openbare verlichting

Gepubliceerd op
OpenbareVerlichting

Het gemeentebestuur besliste in samenspraak met distributienetbeheerder Infrax om vanaf 1 februari 2014 de openbare verlichting tussen 23 uur ’s nachts en 5 uur ‘s morgens op verschillende plaatsen te doven. Op deze manier zal de gemeente heel wat energie besparen. Ook de lichthinder en vervuiling door overmatig kunstlicht, de zogenaamde ‘lichtpollutie’, worden hierdoor teruggedrongen.

Uiteraard blijft de verkeersveiligheid prioritair. Daarom blijven kritieke plaatsen zoals belangrijke kruispunten en de omgeving van bushaltes ’s nachts permanent verlicht.

In het verleden pasten verschillende andere gemeenten dit regime reeds met succes toe. Zo schakelden onder meer de gemeenten Brasschaat, Heers, Edegem, Mol en Schelle met succes over op dit systeem.

De tijdstippen voor het doven van de openbare verlichting zijn weloverwogen gekozen. Zo dooft de verlichting om 23 uur en gaat ze opnieuw aan om 5 uur waardoor mensen die in ploegen werken in de gemeente Hemiksem over een volledig verlicht wegennet kunnen beschikken.

Bepaalde verlichtingspalen gingen reeds uit om 23.00 u. en ‘s morgens opnieuw aan om 05.00 u. Momenteel blijft echter zo’n 85% van de openbare verlichting zowel ’s avonds als ’s nachts branden. Vanaf 1 februari zal dit teruggebracht worden tot 60%.
De verlichtingspalen die ’s nachts uitdoven, zullen gemarkeerd worden.

Wil je een defect melden? 

Neem dan rechtstreeks contact op met Infrax:- Telefoonnummer defecte straatverlichting: 0800 60 777 (gratis nummer)
- Meldingsfiche op internet: www.infrax.be/nl/over-infrax/contacteer-ons/defecte-straatverlichting

Je kan ook contact opnemen met de technische dienst van de gemeente Hemiksem die jouw vraag of melding doorgeeft aan Infrax via:
tel: 03 288 26 62
e-mail: technischedienst@hemiksem.be


;