Menu

Stedenbouwkundige inlichtingen voor notarissen

Bij iedere verkoop van een goed zal de notaris stedenbouwkundige inlichtingen aanvragen bij de gemeente. Deze worden mee opgenomen in de verkoopsakte.

De stedenbouwkundige inlichtingen kunnen via mail sven.vangyseghem@hemiksem.be of per brief worden aangevraagd. Het tarief hiervoor bedraagt € 100,00 en wordt na afhandeling gefactureerd.


Contact

Sven Vangyseghem

Technisch medewerker - milieu & huisvesting
03 288 26 63
omgeving@hemiksem.be