Menu

Openbaar onderzoek project Engie windturbines


Informatie project

ENGIE diende in maart bij het provinciebestuur een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines met een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. In de vergunningsaanvraag zijn twee windturbines voorzien op grondgebied Hemiksem.

Er hebben een aantal voorbesprekingen tussen ENGIE, Umicore en het schepencollege van Hemiksem plaatsgevonden. De mening van het schepencollege is dat 4 windturbines van dat formaat op relatief korte afstand van woongebieden in Hemiksem en Hoboken voor een overschrijding van de ruimtelijke draagkracht gaat zorgen.

Windturbines hebben een mogelijke impact op de omgeving gezien hun hoogte van 180 meter. De slagschaduw van de wieken (die een rotordiameter van 130 meter zouden hebben), beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van hinderaspecten die windmolens met zich kunnen meebrengen.

Diverse studies zijn uitgevoerd om deze effecten in te schatten conform de huidige VLAREM wetgeving. Als bijzondere maatregel voor dit project zal ENGIE de slagschaduw voor omwonenden tot nul herleiden (technisch minimum).

Het schepencollege is van mening dat investeringen in groene energie en in windturbines mogelijk moeten zijn en daarom is vanuit het college het voorstel gedaan om de plannen verder uit te werken op basis van 2 windturbines met afmetingen die ruimtelijk inpasbaar zijn voor de omgeving. Helaas stellen we nu vast dat de vergunningsaanvraag toch uitgaat van 4 windturbines met een tiphoogte van 180 meter.

De financiële voordelen voor ENGIE en Umicore mogen niet harder doorwegen dan de leefkwaliteit van onze omwonenden.

Informatie over het openbaar onderzoek vindt u via deze link.

De beoordeling naar de wetgeving en de draagwijdte naar de omgeving zal door de administratie van de provincie onderzocht worden mede op basis van adviezen waaronder deze van de gemeente en de mogelijke bezwaren. Het is uiteindelijk de deputatie die op basis van al deze elementen de vergunning kan afleveren of weigeren.

Op woensdag 24 april organiseerde ENGIE een infosessie over dit windturbineproject te Hemiksem. De kaarten, fotosimulaties en infopanelen kan u hier ook terugvinden.

Het dossier kan worden ingekeken bij de technische dienst van het gemeentebestuur te Hemiksem tijdens de openingsuren. Ma-vrij ochtend van 9u tot 12u en di-wo middag van 14u tot 16u.

Indien U bezwaren en/of opmerkingen heeft, kunt u deze schriftelijk indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen voor 18 mei 2019.

Dit bezwaar kan u ook online indienen via het omgevingsloket op volgende website: omgevingsloket

Fotosimulaties

Fotosimulatie 1 Fotosimulatie 2 Fotosimulatie 3 Fotosimulatie 4 Fotosimulatie 5 Fotosimulatie 6

Contact

Kristof Boving

Omgevingsambtenaar
03 288 26 61
omgeving@hemiksem.be