Menu

Mobiliteitsbeleid

De dienst Mobiliteit behandelt de verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid en -educatie en staat in voor het aanbrengen én het onderhoud van wegmarkeringen en verkeerssignalisatie.


Algemeen beleid

 • Opvolging van het parkeerbeleid
 • Voorstelling en uitvoering van maatregelen i.v.m. doorstroming en verkeersveiligheid
 • Starten van projecten aangaande verkeerskundige educatie
 • Sensibiliseren

Verkeerstechnisch

 • Onderzoeken en uitwerken van voorstellen aangaande problemen in verband met bereikbaarheid, toegankelijkheid, snelheid van het wegverkeer, parkeren,....
 • Aanvraag tot het inrichten van een speelstraat.

Mobiliteit

 • Uitwerking, opvolging en uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan met specifieke aandacht voor het voeren van een duurzaam beleid inzake zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers, motorrijders), openbaar vervoer, trage wegen (voet- en wandelpaden, landbouwwegen,...) en een beleid inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid, verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, milieu (voetpaden, fietspaden, bewegwijzering, routes zwaar vervoer, sluikverkeer, organiseren van sensibilisatiecampagnes,...).
 • Uitvoeren van verkeersonderzoek en analyse (verkeers- en kruispunttellingen, parkeertellingen, snelheidsmetingen,...).
 • Uitwerken van een verkeersbeleid (verkeerstechnisch, organisatorisch en planologisch) in samenwerking met de Technische dienst en lokale politie.
 • Uitwerking en organisatie van verkeers- en mobiliteitseducatie voor het basisonderwijs.

Mobiliteitsplan

Mobiliteit is een onderwerp waar de gemeente Hemiksem veel belang aan hecht. 

Hemiksem startte begin 2014 met de opmaak van een gemeentelijk mobiliteitsplan. Op basis van de sneltoets van de GBC, zal dit mobiliteitsplan streven naar een duurzame mobiliteit. Het plan is ook afgestemd op het  duurzame mobiliteitsbeleid van het Vlaams Gewest. 

Het bestaande mobiliteitsplan is zes jaar geldig en zal aan het einde van die periode worden herzien waar nodig.

Het mobiliteitsplan vormt een leidraad voor de keuzes in verband met de verkeerscirculatie, de voorstellen voor het herinrichten van straten en pleinen, de voorzieningen voor het fietsverkeer, voetgangersverkeer, het openbaar vervoer, het parkeren en de verkeersveiligheid en leefbaarheid langs hoofdstraten.

Onderstaand vind je gedetailleerde informatie over het intergemeentelijke mobiliteitsplan.

Downloads

pdf
mobiliteitsplan.pdf
Grootte: 9 MB
pdf
Samengevoegde kaarten.pdf
Grootte: 8.7 MB
pdf
synthesekaart.pdf
Grootte: 311 KB

Eco-driving

Mobiliteit heeft een belangrijke functie in onze samenleving. We verplaatsen ons om naar het werk of naar school te gaan, om inkopen te doen, om ons te ontspannen of om op vakantie te gaan. Het verkeer en de verkeersinfrastructuur zorgen evenwel voor tal van problemen, zoals files, verkeersongevallen, luchtverontreiniging, geluidsoverlast, geurhinder en versnippering van de natuur.

De uitlaatgassen van auto’s en bussen hebben een grote impact op ons leefmilieu. De emissies van het wegverkeer versterken klimaatsverandering, ozonvorming en verzuring. Niet alleen de uitstoot van verontreinigende gassen, maar ook lawaai en overvloedig licht wegen op het milieu. Verminderde luchtkwaliteit, lawaai en lichthinder leiden tot gezondheidsproblemen. Die gaan van aandoeningen aan de luchtwegen tot slaapstoornissen, een verhoogde bloeddruk en zelfs hartproblemen.

Laat je verleiden tot milieuvriendelijk rijden!

Wat moet je doen om milieuvriendelijk en veilig te rijden?

 • Schakel zo snel mogelijk naar een hogere versnelling, zonder daarom sneller te rijden. Het verbruik is immers het laagst in de hoogste versnelling. Het ideale schakelmoment ligt bij 2.500 toeren per minuut. Moderne motoren draaien hiervoor soepel genoeg.
 • Rem af op de motor, maar laat hierbij de motor zo lang mogelijk in hoge versnelling. Moderne motoren sluiten automatisch de brandstoftoevoer af als je het gaspedaal loslaat.
 • Let er vooral op dat je de motor niet in te hoge toerentallen jaagt.
 • Rij niet te snel! Bij snelheden van 100 km/u en meer verbruikt een wagen meer brandstof en stoot hij ook veel meer schadelijke stoffen uit.
 • Hou zoveel mogelijk een constante snelheid aan
 • Volg de verkeersstroom en anticipeer op wat er voor jou gebeurt.
 • Hou voldoende afstand ten opzichte van een voorligger. Vermijd zo dat je sterk moet remmen als je voorganger remt.
 • Verander niet onnodig van rijstrook
 • Leg de motor stil als je meer dan een halve minuut moet wachten.


Wat kan je nog meer doen?

Een koude motor verbruikt, in vergelijking met een warme motor, bijna tweemaal zoveel brandstof en stoot veel meer schadelijke stoffen uit. De katalysator werkt immers pas als hij opgewarmd is.

 • Gebruik de wagen niet voor korte ritten.
 • Geef zo weinig mogelijk gas als je de motor start.
 • Rij zo weinig mogelijk in de stad: je wagen verbruikt er gemiddeld dubbel zo veel als op de snelweg.
 • Parkeer de wagen in de rijrichting waarin je weer zal wegrijden: vermijd onnodig manoeuvreren met een koude, vervuilende motor.
 • Stippel vooraf de weg uit: maak geen nodeloze omwegen.

Zomerperikelen, nood aan verkoeling in de auto, maar...

 • Gebruik de airco alleen als het echt nodig is. Airconditioning kan tot 10% extra verbruik veroorzaken.
 • Een halfopen raampje geeft tot 5% meer brandstofverbruik. Hou de ramen gesloten en gebruik de ventilatie.

Extra gewicht betekent extra energieverbruik (10% meer voor skiboxen op het dak, tot 30% extra voor een fietsrek op het dak).

 • Maak steeds de kofferruimte leeg.
 • Plaats fietsen bij voorkeur op een rek achteraan het voertuig.
 • Verwijder de skibox, het fiets- of bagagerek als je ze niet gebruikt.
 • Hou de bandenspanning in de gaten. Een te lage bandenspanning verhoogt het verbruik. Controleer de bandenspanning maandelijks en neem in elk geval de aanbevolen bandenspanning in belaste toestand. De banden zullen ook langer meegaan.
 • Noteer het brandstofverbruik of gebruik een boordcomputer: opvolgen van het verbruik geeft zicht op het resultaat van een aangepaste rijstijl.

ecodriving

Vervoerregio Routeplan 2030

Met Routeplan 2030 wil Vervoerregio Antwerpen haar mobiliteitsbeleid vormgeven. In dit mobiliteitsplan worden de visie, de maatregelen en het uiteindelijke programma uitgeschreven. Hemiksem werkt daarvoor samen met de Vlaamse overheid. Vanuit dit Regionale platform bundelen we de krachten met 32 gemeentebesturen.

Routeplan 2030: een mobiliteitsplan voor de toekomst

Hemiksem is één van de 32 gemeenten die samen de Vervoerregio Antwerpen vormen. In die regio wonen, leven en werken meer dan één miljoen mensen. En dat lokt heel wat verplaatsingen uit die druk zetten op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de hele Antwerpse regio. Omdat de huidige mobiliteitsvoorzieningen tegen hun limieten aanbotsen, moeten we nu belangrijke keuzes maken. Dat doen we samen met de andere gemeenten, burgerbewegingen, de Vlaamse overheid en mobiliteitsaanbieders. 
Lees meer via de bijgevoegde pdf.

Contactpersonen

Mobiliteitsambtenaar
Marc Neys
marc.neys@hemiksem.be

Omgevingsambtenaar
Kristof Boving
prom@hemiksem.be

Downloads

pdf
Routeplan2030.pdf
Grootte: 584 KB

Contact

Dienst Mobiliteit

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 76
E-mail: mobiliteit@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Openingsuren

Maandag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 21/07/2021, 01/11/2021, 02/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021, 24/12/2021, 31/12/2021
Deze dienst is nu gesloten