Menu


Voorwaarden

Als hoogstam wordt beschouwd elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek van minimum 1 meter heeft.

Als de boom binnen de 15 meter van de woning staat volstaat het een meldingsaanvraag te doen.

Als de boom buiten 15 meter van de woning staat, moet u een stedenbouwkundige aanvraag indienen.

De boom moet aantoonbaar ziek of beschadigd zijn. Bij ontvangst van de aanvraag zal de groendienst vaststellingen komen doen. Bij onduidelijkheid over de toestand van de boom zal een deskundige een verslag moeten opstellen over de toestand en habitus van de boom. Bomen die niet ziek zijn of die een hoge natuurwaarde hebben (eik, beuk e.d.) komen niet in aanmerking voor een kapvergunning.

De kostprijs voor een stedenbouwkundige vergunning voor het vellen van bomen is € 35.

Voor een melding betaal je € 20.

​Aanvraagformulieren

Om een vergunning aan te vragen moet je een dossier samenstellen.

Op de pagina bouwen en vergunningen vind je links onderaan de website de vergunningen voor zowel een meldingsaanvraag als voor een stedenbouwkundige aanvraag.

Sinds kort kan dit ook digitaal via het omgevingsloket