Menu

Voorlopig rijbewijs cat. A, BE, C,CE,D en DE


Voorwaarden

  • zonder autorijschool, vrije begeleiding
  • leeftijd: 18 jaar (uitgezonderd cat. D + DE: leeftijd 21 jaar)
  • stage met begeleider(s): minimum 1 maand, maximum 1 jaar

Wat meebrengen

  • aanvraagformulier met de handtekening van de aanvrager. De begeleider(s) moet(en) ook handtekenen (behalve voor cat. A-, A).
  • € 25 (cash of via bankcontact)

Indien de begeleider in een andere gemeente woont, moet het desbetreffende gemeentebestuur de aanvraag geldig verklaren nadat het gecontroleerd heeft of de begeleider voldoet aan de vereiste voorwaarden:

  • de leeftijd van minimum 24 jaar bereikt hebben
  • ten minste 6 jaar houder zijn van een rijbewijs voor dezelfde categorie
  • de laatste 3 jaar geen verval van 'het recht tot sturen' hebben opgelopen
  • niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest binnen het jaar vóór afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod geldt niet ten aanzien van eigen kinderen of echtgeno(o)t(e).

Kosten

€ 25