Menu

Tegemoetkoming huurprijs

Wanneer je in aanmerking komt voor een huurpremie krijg je automatisch een invulformulier toegestuurd waarmee je de huurpremie kan aanvragen.

Om een huurpremie te kunnen krijgen, moet je onder andere ingeschreven zijn bij een domiciliemaatschappij (DSHM), een sociale huisvestingsmaatschappij die werkzaam is in de gemeente waar je woont.

Wonen-Vlaanderen verstuurt automatisch een invulformulier naar die kandidaat-huurders die bijna 4 jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning en die voldoen aan de inkomensvoorwaarde.

Wonen-Vlaanderen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de huurpremie, moet je voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

 1. een woning huren Ÿals hoofdverblijfplaats Ÿin het Vlaamse Gewest Ÿmet huurprijs die afhangt van het aantal personen ten laste en de ligging van de woning enŸ die conform is
 2. ingeschreven zijn voor een sociale huurwoning:
  Ÿ bij een domiciliemaatschappij en dat
  Ÿ ononderbroken voor een periode van 4 jaar
 3. een inkomen hebben (in 2014) van maximaal 16.880 euro plus 1.510 euro per persoon ten laste (cfr. huursubsidie – tegemoetkoming in de huurprijs)

Procedure

De sociale huisvestingsmaatschappijen waar je bent ingeschreven, geven de gegevens door van diegenen die in aanmerking komen voor een huurpremie.

Die personen ontvangen van Wonen-Vlaanderen automatisch een gepersonaliseerd en gedeeltelijk vooraf ingevuld invulformulier waarmee ze de huurpremie kunnen aanvragen. De omslag van deze zending heeft deze sticker op.

Welke procedure wordt gevolgd vooraleer je een huurpremie ontvangt?

 1. Je ontvangt automatisch een gepersonaliseerd invulformulier van Wonen-Vlaanderen.
 2. Met dit formulier kan je nagaan of je in aanmerking kan komen voor de huurpremie.
 3. Als je volgens het formulier in aanmerking kan komen, stuur je het terug met een kopie van jouw huurcontract.
 4. Vanaf het ontvangst van jouw aanvraag begint de periode (1 maand) te lopen waarbinnen je een bericht ontvangt of uw dossier volledig is. Als het invulformulier onvolledig is, vraagt Wonen-Vlaanderen de ontbrekende gegevens op. Als het dossier daarna binnen de 6 maanden niet is aangevuld, wordt het dossier stopgezet.
 5. Binnen de 2 maanden nadat het dossier wél volledig verklaard is, deelt Wonen-Vlaanderen zijn beslissing mee aan de kandidaat-huurder. Aan de rechthebbenden van de huurpremie worden ook de startdatum en het bedrag van de tegemoetkoming meegedeeld.
 6. De huurpremie wordt uitbetaald met terugwerkende kracht tot
  • het moment waarop je aan alle voorwaarden voldoet of
  • de eerste dag van de 6 maanden die voorafgaan aan de datum waarop je het invulformulier terugstuurt naar Wonen-Vlaanderen

Hoeveel bedraagt de huurpremie?

De huurpremie wordt berekend op basis van:

 • de huurprijs van de woning die je huurt
 • het aantal personen dat jij en je partner ten laste hebben.

Als de huurprijs lager is dan € 360, bedraagt de huurpremie de huurprijs gedeeld door 3. Per kind ten laste verhoogd de huurpremie met € 20.

Als jouw huurprijs € 360 of meer is, bedraagt de huurpremie € 120. Per kind ten laste verhoogt de huurpremie met € 20.


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten