Menu

Sociale huurwoningen

Als je een sociale woning wil huren, moet je je kandidaat stellen bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Als je voldoet aan een aantal voorwaarden kom je in de meeste gevallen op een wachtlijst terecht. Zodra een huurwoning beschikbaar is, zal de huisvestingsmaatschappij onderzoeken wie hiervoor in aanmerking komt. 

De Ideale Woning

Voorwaarden

1. Om een sociale woning te huren moet je meerderjarig zijn.

Uitzondering: een minderjarige die ontvoogd is en/of in het stelsel van begeleid zelfstandig woont kan ook in aanmerking komen.

2. Je mag geen woning of bouwgrond bezitten (ook niet in het buitenland).

De eigendomsvoorwaarde geldt niet als:

  • de kandidaat-huurder in een woning woont die onbewoonbaar of ongeschikt verklaard is en waarvan de ontruiming noodzakelijk is
  • de woning in een bestemmingszone ligt waar wonen niet toegelaten is (bv. camping)
  • de kandidaat-huurder een woning heeft die  in een vastgesteld onteigeningsplan ligt
  • de woning onaangepast is en bewoond wordt door een gehandicapte persoon
  • de kandidaat-huurder een woning heeft waarover de kandidaat na faillissement het beheer is verloren.

In die gevallen moet de woning binnen een jaar na de toewijzing van de sociale huurwoning verkocht zijn.

Concreet betekent dit het volgende: een persoon die gaat scheiden en die samen met zijn (ex-)partner een woning in volle eigendom heeft, kan zich inschrijven, Bij de toewijzing moet de woning wel verkocht zijn!

3. Je inkomen ligt onder een bepaalde grens. 

Het maximale inkomen als je inschrijft in 2020:

Jouw gezinstypeGeïndexeerde inkomensgrens 2020
Alleenstaande25.317 euro
Alleenstaande met handicap27.438 euro
Iedere andere persoon zonder kinderen37.974 euro
Verhoging per persoon ten laste*2.123 euro

* Een persoon ten laste betekent:

 • een kind dat op jouw adres is ingeschreven en dat minderjarig is of een kind voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • jouw kind dat regelmatig bij jou verblijft en minderjarig is of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald.
 • iemand die erkend is als ernstig gehandicapt.


Was het inkomen van het jaar van je meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdien je nu minder, dan kijken we naar je inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

4. Het is belangrijk dat je Nederlands leert. Dat helpt je om jezelf thuis te voelen in jouw buurt.

De persoon die zich in wil schrijven, voldoet aan de voorwaarde als hij of zij een van de volgende documenten kan voorleggen: 

een getuigschrift van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs of een verklaring van het Huis van het Nederlands. Indien mogelijk kan De Ideale Woning na een test ook een attest afleveren.

5. Inburgeraars moeten het vastgelegde inburgeringstraject volgen.

Downloads

pdf
inschrijving SHM DIW.pdf
Grootte: 213 KB

Welke voorrangsregels

  Na jouw inschrijving kan het een tijdje duren voor je een sociale woning krijgt. 

  Soms kan het wel sneller gaan: als jouw woning onteigend wordt, of ze is ongeschikt of onbewoonbaar verklaard, dan heb je recht op voorrang (zie toewijzingsregels).

  Sommige mensen moeten ook langer wachten dan anderen.
  Het is immers niet alleen de volgorde van inschrijving die de toewijzing bepaalt. Er zijn ook nog enkele toewijzingsregels, die de volgorde kunnen veranderen:

  Je krijgt bijvoorbeeld pas een woning als er één beschikbaar is die overeenkomt met de grootte van jouw gezin. Wanneer je 3 kinderen hebt, krijg je geen éénkamerwoning, maar als alleenstaande kan je geen woning met 3 slaapkamers krijgen.

  Opmerking: als je moet verhuizen wegens echtscheiding of omdat jouw huurcontract afloopt, geeft dat geen recht op voorrang.

  Hoe gebeurt de toewijzing?
  Bij de toewijzing wordt achtereenvolgens rekening gehouden met:

 • de rationele bezetting van de woning
 • de absolute voorrangsregels
 • de optionele voorrangsregels
 • de chronologische volgorde van inschrijving in het kandidatenregister

Toewijzing

Vanuit DIW ontvang je een brief met de toezegging van een woning. 

Je neemt contact op met DIW om te woning te bezichtigen. 

Indien je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden volgens inkomen, taalbereidheid, inburgeringsbereidheid en eigendomsvoorwaarde kan je de woning huren, na het betalen van een waarborg en de eerste maand huishuur.

Lokaal toewijzingsreglement

Dankzij het lokaal toewijzingsreglement dat de gemeente goedkeurde, zijn een aantal woningen voorbestemd voor de doelgroep ouderen. Als deze woningen vrijkomen, zullen ze aangeboden worden aan de 55-plussers die op de wachtlijst staan.

Daarnaast maakt het reglement het mogelijk om een huurwoning bij voorkeur aan te bieden aan haar inwoners of mensen die een aantal jaren in Hemiksem gewoond hebben. 

Gemeente Hemiksem: goedgekeurd 10/7/2009 + aanpassing gemeenteraad 29/9/2009

Lokale binding: kandidaten die in de periode van 10 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner van de gemeente zijn geweest – van toepassing op het volledig patrimonium van DIW

Doelgroep:

 • Daklozen: 1 toewijzing / jaar op voorstel van het OCMW
 • Senioren: vanaf de leeftijd van 55 jaar:

6 gelijkvloerse woningen Beukenlaan 11 - 13 - 15


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak. Meer info kan u hier vinden.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 18/04/2022, 26/05/2022, 27/05/2022, 06/06/2022, 11/07/2022, 21/07/2022, 22/07/2022, 15/08/2022, 31/10/2022, 01/11/2022, 02/11/2022, 11/11/2022, 26/12/2022
Deze dienst is nu gesloten