Menu

Procedure huwelijk


Omschrijving

De trouwdag is voor de meeste mensen een van de meest heuglijke dagen uit het leven. Er komt dikwijls heel wat voorbereiding aan te pas om de grote dag te vieren.

Maar het huwelijk brengt ook op administratief vlak heel wat veranderingen teweeg. Daarom kan het belangrijk zijn om informatie in te winnen over wat de Belgische wet allemaal te vertellen heeft over het huwelijk.

Wanneer kan je huwen

Vrijdag: vanaf 13.00 u.

Zaterdag: vanaf 10.00 u.

De huwelijken worden genoteerd in chronologische volgorde.

Voorwaarden

Jij of je partner moeten in Hemiksem een woon- of verblijfplaats hebben.

Procedure

Een huwelijksdatum kan je reserveren voor 2019, 2020 en 2021.

De huwelijksdatum en -uur kan je vooraf vastleggen in onze huwelijkskalender, dit kan:

Voor de voltrekking van het huwelijk moet eerst de huwelijksaangifte genoteerd worden.Dit moet minimum 14 dagen voor het huwelijk en kan ten vroegste 6 maanden voor de huwelijksdatum. Let wel: de reservering van een huwelijksdatum is geen huwelijksaangifte!  

Voltrekken van het huwelijk

De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de gemeente waar de aangifte gebeurde, ten vroegste veertien dagen en ten laatste zes maanden na die aangifte. 

Het is de burgemeester of schepen van Burgerlijke Stand die het huwelijk voltrekt.

Toekomstige trouwers hebben de mogelijkheid geen, één, twee, drie of maximum vier getuigen aan te duiden om aanwezig te zijn bij het huwelijk en de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige hoeft geen bloedverwant te zijn.

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand leest een aantal artikels over de rechten en plichten van echtgenoten voor uit het burgerlijke wetboek. Van deze rechten en plichten kunnen de echtgenoten niet afwijken, ook niet bij een huwelijkscontract.
  • Daarna vraagt de ambtenaar aan de trouwers of zij elkaar tot echtgenoot wensen te nemen. Zodra beide echtgenoten toegestemd hebben, verklaart de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de trouwers in naam van de wet door het huwelijk verbonden.
  • De ambtenaar maakt dadelijk de huwelijksakte op. Deze akte wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
  • De gehuwden krijgen een trouwboekje, waarin later bijvoorbeeld de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijk huwelijk wordt ingezegend.

Kosten

25 euro (trouwboekje)

Schijnhuwelijken

Een huwelijk dat een ander doel heeft dan het opbouwen van een duurzame relatie is een schijnhuwelijk.

Als iemand wil huwen met iemand van buiten de EU, dan is het gemeentebestuur verplicht om dit aan te geven aan de dienst vreemdelingenzaken.

Indien de intenties van de aangevers van een huwelijk onduidelijk zijn, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk met een termijn van twee maanden uitstellen om een onderzoek mogelijk te maken. Het volledige dossier wordt dan voor advies voorgelegd aan de procureur des Konings.

Indien deze een negatief advies geeft, zal jouw huwelijk geweigerd worden.

Je kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerkster
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open