Menu

Nationaliteit

De nationaliteit schept een specifieke band tussen een natuurlijk persoon en een bepaalde staat. Het Wetboek van de Belgische nationaliteit is de wettekst betreffende het toekenning, de diverse manieren van verwerving of verlies van de Belgische nationaliteit. Indien een persoon één of meerdere nationaliteiten naast de Belgische bezit, wordt hij door de Belgische autoriteiten steeds als Belg beschouwd

Attest nationaliteit aanvragen e-loket

Attest nationaliteit

Omschrijving
Dit attest bevestigt dat je Belg bent.
Niet-Belgen kunnen zich voor aflevering van een attest van nationaliteit wenden tot de ambassade of consulaat van hun land van herkomst.

Aanvragen

Wie?
Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind

Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor jou.

Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek)

Hoe?
Je vraagt het attest online aanvragen via het digitaal loket, schriftelijk of mondeling. In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het attest in je mailbox.

Voorwaarden
Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Hemiksem en de Belgische nationaliteit bezitten.

Kosten
Dit attest is gratis.

Van rechtswege

De Belgische nationaliteit wordt automatisch toegekend.

Naturalisatie

Naturalisatie is een manier om na drie jaar (twee jaar voor erkende vluchtelingen) onbeperkt en geldig verblijf, de Belgische nationaliteit te verwerven.

Procedure

 • Je kan een aanvraag tot naturalisatie indienen bij De Kamer van Volksvertegenwoordigers, die soeverein beslist over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.
 • Een aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de dienst Burgerzaken.
 • Als je in het buitenland woont, dien je een aanvraag in bij de Belgische ambassade of het Belgisch beroepsconsulaat van je hoofdverblijfplaats in het buitenland.
 • Je wordt Belg op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de akte van naturalisatie.

Bedrag
Gratis

Meer info op belgium.be

Nationaliteitsverklaring of - keuze

De Belgische nationaliteit kan toegekend of verkregen worden op verschillende manieren.

Voorwaarden

Iedereen die een vreemde nationaliteit heeft kan informatie vragen over het verkrijgen van de Belgische nationaliteit bij de dienst Burgerzaken.

Procedure

 • Je komt bij de dienst Burgerzaken langs met je verblijfsvergunning. Hiermee kunnen wij nagaan welke procedure voor jou kan toegepast worden.
 • Je krijgt een overzicht van de documenten die je nodig hebt. Met deze documenten, die voldoende gelegaliseerd en vertaald moeten zijn, kom je opnieuw langs.
 • De dienst Burgerzaken controleert ze en maakt het dossier op.
 • Daarna sturen we het volledige dossier ter controle door naar verschillende instanties.
 • Op het moment dat de controle voltooid is, handelt de dienst Burgerzaken je dossier verder af.
 • Van zodra de Rechtbank van Eerste aanleg je dossier goedkeurt, krijg je de Belgische nationaliteit toegewezen.
 • De dienst Bevolking nodigt je uit voor de aanvraag van een Belgische identiteitskaart (eID).

Dit geldt niet voor de naturalisatiedossiers: deze worden door de betrokkene zelf opgestuurd en opgevolgd.

Wat meebrengen?

Verblijfskaart

Bedrag

Dossierskosten: € 30
Registratiekosten: € 150

Adres registratiekantoor:

Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
tel. 0257 557 90
fax 0257 971 57
e-mail: 
rzsj.bijzreg.antwerpen@minfin.fed.be

Downloads


Contact

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten