Menu

Naam

Het kind draagt ‘principieel’ de naam van de wettelijke vader.


Familienaam

Het kind draagt de naam van de wettelijke vader als:

 • het geboren is tijdens het huwelijk;
 • het geboren is binnen 300 dagen na de ontbinding van het huwelijk van de moeder door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, d.w.z. dat het kind de naam draagt van de gewezen echtgenoot van de moeder;
 • het kind geboren is uit een ongehuwde moeder of uit een moeder wiens huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk, en een ongehuwde of niet meer gehuwde man het kind erkent voor de geboorte of in de geboorteakte.

Het kind draagt de naam van de moeder als het kind geboren is uit een ongehuwde moeder of uit een moeder wiens huwelijk meer dan 300 dagen ontbonden is door overlijden, echtscheiding of nietigverklaring van het huwelijk.

Voornaam

De keuze van de voornaam of voornamen behoort toe aan de ouders. De ambtenaar van de Burgerlijke stand mag evenwel in de geboorteakte geen voornamen opnemen die aanleiding geven tot verwarring of die het kind of derden kunnen schaden.

Naamsverandering

Als je een gegronde reden hebt om je naam of voornaam te veranderen, kan je daartoe schriftelijk een gemotiveerd verzoek richten aan de minister van Justitie.

Dit kan om volgende redenen.

 • op zichzelf genomen of samengenomen met de naam, belachelijk of hatelijk is, of dit is omdat hij manifest ouderwets is;
 • vreemd klinkend is;
 • tot verwarring aanleiding kan geven;
 • enkel veranderd wordt door de toevoeging of de weglating van een leesteken of een teken waardoor de uitspraak wordt veranderd (accent, koppelteken, umlaut…)
 • afgekort wordt;
 • veranderd wordt voor transsexualisme;

Meer inlichtingen:

 • bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamwijzigingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. 02 542 67 03;
 • op de website www.just.fgov.be .

Naamsverbetering

Een fout in de geboorteakte kan alleen verbeterd worden na een vonnis van de rechtbank van Eerste Aanleg.

Dubbele familienaam

Dubbele familienaam voor minderjarige kinderen

Vanaf 1 juni 2014 kunnen Belgische kinderen de naam van hun moeder, de naam van hun vader of een dubbele naam dragen.

Mogelijkheden

Je kan samen voor al jouw gemeenschappelijke kinderen in de woonplaats van jouw kinderen een verklaring afleggen om hun naam te veranderen.

Je kinderen kunnen een van de volgende familienamen krijgen:

 • de naam van de moeder
 • de naam van de vader
 • een naam van de moeder gevolgd door een naam van de vader
 • een naam van de vader gevolgd door een naam van de moeder

Bijvoorbeeld:

Kinderen van de moeder Marie Jansen en de vader Geert Van Opstal kunnen een van de volgende namen krijgen:

 • Jansen
 • Van Opstal
 • Jansen Van Opstal
 • Van Opstal Jansen

Wanneer?

Je kan de verklaring afleggen:

 • tijdens de overgangsperiode van 1 juni 2014 tot 31 mei 2015
  of
 • binnen de drie maanden na de geboorte in geval een eerstvolgend kind na 1 juni 2014 wordt geboren.

Waar?

Bij het gemeentebestuur van de woonplaats van jouw kind(eren).

Wat breng je mee?

 • Beide ouders moeten aanwezig zijn en hun toestemming geven;
 • De identiteitskaarten van de beide ouders;
 • Het door beide ouders ingevulde en ondertekende formulier 'Verklaring op erewoord' dat je onderaan kan downloaden;

 • Indien je gemeenschappelijke kinderen hebt die in het buitenland geboren zijn: de geboorteaktes van deze kinderen.

Downloads

pdf

Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerkster
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten