Menu

Inschrijving niet EU onderdanen - lang verblijf

De inschrijving in het vreemdelingenregister voor een niet-EU-onderdaan via zijn of haar beroepsactiviteit of een gezinshereniging.


Omschrijving

Inschrijving in het vreemdelingenregister voor niet EU-onderdaan of Derdelander die een beroepsactiviteit heeft (of een andere toelating tot een tijdelijk verblijf).

  • Als werknemer
  • Als zelfstandige
  • De toelating tot een tijdelijk verblijf, zoals in volgende gevallen: student, grote investeerders, voogdij, journalisten, techniekers.

Inschrijving in het vreemdelingenregister voor een niet-EU-onderdaan via gezinshereniging. 

Voorwaarden

Een geldig nationaal paspoort hebben en een visum type D

  • bijkomend als werknemer: een geldige arbeidskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B14
  • bijkomend als zelfstandige: beroepskaart tenzij vrijgesteld visum D, B12 of B15
  • bijkomend als student: recent inschrijvingsbewijs van een erkende onderwijsinstelling

Procedure

De burger meldt zich aan bij de dienst Vreemdelingen met de nodige documenten.

Na een woonstcontrole door de wijkagent, wordt door de dienst Vreemdelingen een dossier opgemaakt en wordt de burger uitgenodigd dit te komen ondertekenen en een verblijfstitel aan te vragen.

Wat meebrengen

  • nationaal paspoort met visum D (of C in geval van oog op huwelijk of wettelijke samenwoonst)
  • arbeids- of beroepskaart
  • vier recente pasfoto's

Kosten

De elektronische vreemdelingenkaart (eVK) kost €

20,20.

Asiel

Vreemdelingen die een asielaanvraag hebben ingediend en gedomicilieerd zijn in de gemeente, kunnen bij de dienst Burgerzaken een ‘attest van immatriculatie’ (zgn. oranje kaart) verkrijgen. Dit attest heeft een maximale  geldigheidsduur van drie maanden en wordt verlengd zolang de asielaanvraag in behandeling is.

Gezinshereniging

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘gezinshereniging met een EU-burger’, 'gezinshereniging met een Belg' en ‘gezinshereniging met een niet-EU burger’.

Hierbij het overzicht van de mogelijkheden.

Gezinshereniging met EU-burger

mogelijk voor:

- echtgeno(o)t(e)/partner

- (groot)ouder (u dient ten laste te zijn van uw afstammeling)

- (klein)kinderen (vanaf 21 jaar dient u ten laste te zijn van uw (groot)ouder)

Gezinshereniging met Belg

mogelijk voor:

- echtgeno(o)t(e)/partner

- (klein)kinderen (vanaf 21 jaar dient u ten laste te zijn van uw (groot)ouder)

Gezinshereniging met niet-EU-burger

mogelijk voor:

- echtgen(o)t(e)/partner

- minderjarige kinderen

- meerderjarig kind met een handicap


Contact

Greet Van Boxem

Administratief medewerker - vreemdelingenzaken
03 288 26 74
greet.vanboxem@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten