Menu

Huwelijksaangifte


Omschrijving

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De huwelijksaangifte is verplicht en moet minimum 14 dagen voor het huwelijk gebeuren. Je kan ten vroegste 6 maanden en 14 dagen voor de huwelijksdatum een aangifte van huwelijk indienen. 

Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg.

Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek. Als één van de partners of beide niet-EU onderdanen zijn, volgt automatisch een onderzoek na het indienen van alle benodigde documenten. Bij positief resultaat kan het huwelijk plaatsvinden.

Voorwaarden

De aangifte moet persoonlijk gebeuren door de aanstaande echtgenoten. Zij kunnen samen of afzonderlijk aangifte doen.

Als slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner.

Procedure

De aangifte vindt plaats in de woonplaats waar één van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Wat meebrengen

Belgen:

 • Identiteitskaart of een identiteitsbewijs
 • Een gewettigde volmacht bij afwezigheid van één van de partners
 • Een kopie van de identiteitskaart van de eventuele getuigen

Voor personen die in België geboren zijn, kan de dienst Burgerlijke Stand alle nodige aktes (geboorteakte en/of echtscheidingsakte) aanvragen.
De huwelijksaangifte kan pas gebeuren van zodra al deze documenten binnen zijn.

Niet-Belgen moeten zelf voor volgende documenten zorgen:

 • afschrift van de geboorteakte (geen uittreksel)
 • eventueel echtscheidingsakte
 • attest van woonst (indien nog niet ingeschreven in de gemeente)
 • attest van nationaliteit
 • attest van ongehuwde staat
 • bewijs van huwelijkswetgeving

Opmerkingen bij deze documenten:

 • de opgesomde documenten moeten allemaal van recente datum zijn (niet ouder dan 6 maanden).
 • deze documenten moeten allemaal originelen zijn of door de bevoegde autoriteiten eensluidend verklaarde afschriften.

Op volgende link, kan je terecht bij Buitenlandse Zaken voor de legalisatie van documenten.

Vragen die men zal stellen bij de huwelijksaangifte

Wie zijn de getuigen?

Je kan kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit zijn van hun burgerrechten.
Voor de juiste schrijfwijze van de namen van de getuigen is het wenselijk een fotokopie van de identiteitskaarten mee te brengen, ten laatste 14 dagen voor de huwelijksdatum.

Op welk adres ga je wonen na het huwelijk?

Moeten er eventueel erkende kinderen vermeld worden in het trouwboekje?

Zo ja, dan is een afschrift van de geboorteakte(n) van dit (deze) kind(eren) met de vermelding van erkenning nodig. Deze inschrijving kan ook na het huwelijk gebeuren.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerkster
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open