Menu

Huwelijk in buitenland


Omschrijving

Wanneer Belgen huwen in het buitenland, moeten zij hun buitenlandse huwelijksakte, voorzien van de nodige legalisaties en eventuele vertalingen (door Belgisch beëdigd vertaler), laten registreren bij het gemeentebestuur.

Personen van Belgische nationaliteit kunnen bij terugkeer in België ook vragen om de huwelijksakte over te schrijven in de registers van de burgerlijke stand van hun woonplaats in België.

De overschrijving in de registers van de burgerlijke stand is niet verplicht, maar biedt heel wat voordelen:

  • als je een uittreksel uit de huwelijksakte nodig hebt, kan je jezelf wenden tot de gemeente die de overschrijving gedaan heeft en moet je die niet in het buitenland aanvragen;
  • als je geen huwelijksboekje hebt gekregen op de huwelijksplaats, dan kan je er altijd nog een krijgen van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de akte heeft overgeschreven.

Voorwaarden

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken is in België geldig als:

  • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen
  • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in jouw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden. Als buitenlander gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Procedure

Het huwelijk wordt geregistreerd indien aan alle wettelijke voorwaarden voldaan is en indien alle nodige documenten beschikbaar zijn.

Op verzoek wordt de huwelijksakte overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand (niet verplicht).

Wat meebrengen

  • Buitenlandse huwelijksakte (voor de overschrijving: een letterlijk afschrift van de huwelijksakte nodig, maximum 12 maanden oud)
  • Identiteitskaart

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden. Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Al deze documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands.

De vertaling dient te gebeuren door een Belgisch erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg).


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerkster
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open