Menu

Huur- en verhuuradvies

Privé huren

Huur je op de private markt en heb je juridische vragen, dan kan je voor advies terecht bij de Huurdersbond, een belangenvereniging van huurders. De Huurdersbond komt ook tussen bij geschillen met de verhuurder. Twijfel je aan de kwaliteit van je huurwoning? Dan kan je voor advies en begeleiding terecht in het woonkantoor.

Huurdersbond Antwerpen, Langstraat 102, 2140 Borgerhout

tel. 03 272 27 42

Privé verhuren

Sinds 1 januari 2007 is elke verhuurder verplicht om het huurcontract van zijn woning te laten registreren. Dat moet binnen de twee maanden, vanaf de ondertekening van het huurcontract.

Wil je een verklaring dat je woning voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode, dan kan je bij het woonloket een conformiteitsattest aanvragen.

Voor de registratie kan je terecht bij:

Federale Overheidsdienst Financiën / Registratie
Italiëlei 4 bus 3
2000 Antwerpen
tel. 02 572 57 57

Voor advies, informatie en ondersteuning bij geschillen, kan je terecht bij: