Menu

Erkenning kind

Wanneer je als ongehuwd koppel een kind krijgt, staat de afstamming van dat kind slechts vast ten aanzien van de moeder. Om de afstamming van vaderszijde vast te stellen, moet de vader het kind erkennen. Het kind wordt dan als erfgenaam van de vader geregistreerd. De dienst Burgerlijke Stand stelt hiervoor een erkenningsakte op.


Voorwaarden

Beide ouders moeten samen aanwezig zijn om het kind te erkennen. Zolang het kind minderjarig is, kan de erkenning alleen gebeuren mits toestemming van de moeder. Het kind zelf moet vanaf 12 jaar ook toestemming tot erkenning geven. Als het kind meerderjarig is, moet enkel het kind zelf toestemmen.

Je kan een kind laten erkennen

  • voor de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren;
  • bij de geboorteaangifte zelf;
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet

Voordelen

Als de vader het kind voor de geboorte erkent, zijn er enkele voordelen:

  • de vader kan de geboorte alleen aangeven;
  • de vader kan het kraamgeld via zijn werkgever aanvragen;
  • het kindje krijgt automatisch de familienaam van de vader;
  • als de erkenning samen met de geboorteaangifte gebeurt, dan krijgt het kind ook direct de familienaam van de vader.

Als de erkenning gebeurt na de geboorteaangifte dan kan je binnen het jaar kiezen om het kind toch de familienaam van de vader te geven

Procedure

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de dienst burgerlijke stand gaan om een authentieke akte te laten opmaken.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Benodigdheden

Benodigdheden

  • Identiteitskaart van moeder en erkenner
  • Bewijs van zwangerschap met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum, afgeleverd door een geneesheer (indien erkenning vóór de geboorte)
  • Recent afschrift van de geboorteakte van het kind (als de erkenning gebeurt na de geboorte)

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten