Menu

Erfopvolging

Omdat wettelijk samenwonenden niet in dezelfde rechtspositie werden geplaatst als gehuwden, werd het erfrecht tussen twee wettelijk samenwonenden via de wet van 28 maart 2007 geregeld.


Bij een eigen woning

De langstlevende wettelijke samenwonende partner behoudt het vruchtgebruik van de woning die zij samen bewoonden en de huisraad die er zich bevond (preferentiële goederen).

Bij een huurwoning

De langstlevende wettelijke samenwonende partner behoudt huurrecht en het vruchtgebruik van de huisraad in de huurwoning.

Het erfrecht dat zo wordt toegekend aan de langstlevende wettelijke samenwonende partner is echter niet zo uitgebreid als het erfrecht dat door het Burgerlijk Wetboek wordt toegekend aan de langstlevende echtgeno(o)t(e). Er zijn nog opmerkelijke verschillen:

  • het vruchtgebruik slaat enkel op de eigen woning en de huisraad die er zich bevindt (bij gehuwden is dit het vruchtgebruik op de gehele nalatenschap);
  • de langstlevende wettelijke samenwonende partner kan expliciet worden onterfd bij testament door zijn wettelijk samenwonende partner, zodat hij geen recht heeft op het vruchtgebruik van preferentiële goederen. Hij wordt dus in tegenstelling tot de langstlevende echtgeno(o)t(e) niet beschouwd als reservataire erfgenaam. 


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerkster
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open