Menu

Erfopvolging

Voor de deblokkering van de bankrekeningen zijn niet langer de verklaring van erfrecht (ondertekend door het gemeentebestuur) en de akte van bekendheid nodig.

Kadaster

Procedure

Voor het deblokkeren van de bankrekening(en) van een overledene moeten de erfgenamen een attest van erfopvolging voorleggen.
De vroegere erfrechtverklaring, ondertekend door de burgemeester, en de akte van bekendheid opgemaakt door de vrederechter zijn niet meer geldig voor een deblokkering.

De rekening van een overledene kan slechts gedeblokkeerd worden op vertoon van:

 • een akte van erfopvolging opgemaakt door uw notaris
 • een attest van erfopvolging afgeleverd door de ontvanger van het registratiekantoor

Adres registratiekantoor

Rregistratiekantoor Antwerpen 

Italiëlei 4 Bus 3
2000 Antwerpen 

antwerpenhuurcontract@minfin.fed.be (Enkel voor de huurcontracten)
tel: 02 575 63 40 (Enkel voor de huurcontracten)
fax: 02 579 86 92 (Enkel voor de huurcontracten)

Registratie van onderhandse akten en aanvragen van Belgische nationaliteit:

tel: 02 575 57 90 (onderhandse akten, gerechtsdeurwaardersakten, gerechtelijke akten, nationaliteitskeuze)
fax: 02 579 71 57 
e-mail: kant.reg.antwerpen10@minfin.fed.be

Voor attesten van erfopvolging:

registratiekantoor Antwerpen 3

Italiëlei 4 Bus 3
2000 Antwerpen

tel: 02 575 57 40

fax: 02 579 71 56

e-mail: rzsj.registratie.antwerpen3@minfin.fed.be

Voorwaarden

Attest van erfopvolging

 • er werd geen huwelijkscontract en/of testament opgemaakt
 • niemand van de erfgenamen is minderjarig of verlengd minderjarig
 • de overledene stond niet onder voorlopige bewindvoering

Akte van erfopvolging

 • hier gelden geen specifieke voorwaarden
 • als er niet aan de voorwaarden voor een attest van erfopvolging voldaan kan worden, moet je een akte van erfopvolging aanvragen

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • een origineel uittreksel uit de overlijdensakte, afgeleverd door de dienst burgerlijke stand van het gemeentebestuur
 • het trouwboekje van de overledene of een kopie ervan (indien in uw bezit)
 • als de overledene geen afstammelingen heeft nagelaten, daarenboven een kopie van het trouwboekje van de ouders van de overledene en van zijn broers en zussen (indien in uw bezit)
 • Kostprijs

  • Het attest opgemaakt door het registratiekantoor is gratis.
  • De kosten voor de notariële akte van erfopvolging houden registratierechten (50,00 euro), rechten op geschriften (7,50 euro), erelonen en aktekosten van de notaris in.

  Uitzonderingen

  Instanties zoals bijvoorbeeld het ziekenfonds vragen soms om een erfrechtverklaring. Ga hiervoor naar de dienst burgerlijke stand van de laatste woonplaats van de overledene. Deze dienst stelt aan de hand van het trouwboekje en eventueel opzoekwerk kosteloos de erfrechtverklaring op.


  Contact

  Mireille Bruwière

  Administratief medewerker
  03 288 26 72
  burgerlijkestand@hemiksem.be

  Dienst Burgerzaken

  Sint-Bernardusabdij 1
  2620 Hemiksem

  Tel: 03 288 26 70
  E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

  Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

  Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

  Vraag je documenten op via het e-loket

  Openingsuren

  Maandag:
  9.00u - 12.00u
  Dinsdag:
  9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
  Woensdag:
  9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
  Donderdag - vrijdag:
  9.00u - 12.00u
  Zaterdag - zondag:
  Gesloten
  Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
  Deze dienst is nu gesloten