Menu

cat D/DE


Omschrijving

Voor categorie D

 • Voor personenvervoer.
 • Voertuig met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurdersplaats niet meegerekend.
 • De minimumleeftijd voor het behalen van rijbewijs categorie D is 21 jaar.

Je hebt een rijbewijs D nodig als je een voertuig wil besturen dat bestemd is voor personenvervoer. Dat is een voertuig met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurdersplaats niet meegerekend. Een subcategorie van rijbewijs D is het rijbewijs D1. Deze categorie is voor bestuurders van voertuigen voor personenvervoer met minstens 9 en maximaal 16 zitplaatsen, bestuurdersplaats niet meegerekend.

Voor categorie DE

 • Een rijbewijs categorie D+E is vereist voor de bestuurders van een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie D en een aanhangwagen waarvan de M.T.M. groter is dan 750kg.
 • De minimumleeftijd voor het behalen van rijbewijs categorie DE is 21 jaar.

Met de rijbewijzen D en D1 mag je ook een aanhangwagen met een MTM (maximaal toegelaten massa) van 750 kg trekken. Als de MTM van de aanhangwagen groter is dan 750 kg, heb je bij het rijbewijs D een extra rijbewijs E nodig. Voor het rijbewijs D1+E moet de aanhangwagen aan 2 voorwaarden voldoen:

 • De MTM van voertuig en aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 12000 kg.
 • De MTM van de aanhangwagen mag het gewicht van het lege voertuig niet overtreffen.

Als niet wordt voldaan aan deze 2 voorwaarden, heb je een rijbewijs D+E nodig.
Opgelet: de aanhangwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer.

Procedure

Voor categorie D

Je kan het theoretisch examen afleggen 3 maanden voor de leeftijd van 18 jaar voor de D1 en 3 maanden voor de leeftijd van 21 jaar voor de D. Als je slaagt voor het theoretische examen categorie D blijft de uitslag 3 jaar geldig. Je dient over een geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2 te beschikken..

Je hebt voor de categorie D1 vanaf 18 jaar en voor de categorie D vanaf 21 jaar en als houder van een geldig rijbewijs categorie B 2 mogelijkheden om scholing te volgen :

 • met een erkende rijschool:
  Je volgt minimum 8 uren praktijklessen naargelang de categorie met de rijschool (afgifte van een getuigschrift van onderricht). Je kan het praktisch examen D1 of D afleggen met de rijschool. Als je slaagt, ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs D1 of D naargelang jouw leeftijd en slagen van het betreffende examen afhalen bij het gemeentebestuur.
 • vrije begeleiding:
  Je gaat met het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd theoretisch examen naar het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Er wordt een voorlopig rijbewijs model 3 gemaakt. Een begeleider is verplicht. Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. In deze periode moet je met een L-kenteken rijden. Ten vroegste één maand nadat je het voorlopige rijbewijs hebt ontvangen, kan je het praktisch examen afleggen. Na het slagen van het praktisch examen ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs D1 of D naargelang jouw leeftijd en slagen van het betreffende examen afhalen bij het gemeentebestuur.
 • De aanvraag van een rijbewijs moet zonder uitzondering door de persoon zelf aan het loket gebeuren.
 • De betaling van het rijbewijs gebeurt tijdens de aanvraag, zonder uitzondering.
 • De rijbewijzen worden niet onmiddellijk afgeleverd.
 • Het rijbewijs mag door een andere persoon afgehaald worden, op voorwaarde dat deze in het bezit is van een getekende volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Voor categorie DE

Je bent vrijgesteld van het theoretisch examen.

Je dient vooraf houder te zijn van de categorie D1 of D.

Je dient over een geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2 te beschikken.

Je hebt voor de categorie D1E vanaf 18 jaar en als houder van een geldig rijbewijs categorie D, en voor de categorie DE vanaf 21 jaar en als houder van een geldig rijbewijs categorie D, 2 mogelijkheden om scholing te volgen:

 1. met een erkende rijschool:
  Je volgt minimum 8 lesuren naargelang de categorie met de rijschool (afgifte van een getuigschrift van onderricht). Je kan het praktisch examen D1 of D afleggen met de rijschool. Na het slagen van het praktisch examen ontvang je  een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs D1 of D naargelang jouw leeftijd en slagen van het betreffende examen afhalen bij het gemeentebestuur.
 2. vrije begeleiding:
  Je gaat met het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd theoretisch examen naar het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Er wordt een voorlopig rijbewijs model 3 gemaakt. Een begeleider is verplicht. Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. In deze periode moet je met een L-kenteken rijden. Ten vroegste één maand nadat je het voorlopige rijbewijs hebt ontvangen, kan je het praktisch examen afleggen. Als je slaagt, ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs D1 of D naargelang jouw leeftijd en slagen van het betreffende examen afhalen bij het gemeentebestuur.
 • De aanvraag van een rijbewijs moet zonder uitzondering door de persoon zelf aan het loket gebeuren.
 • De betaling van het rijbewijs gebeurt tijdens de aanvraag, zonder uitzondering.
 • De rijbewijzen worden niet onmiddellijk afgeleverd.
 • Het rijbewijs mag door een andere persoon afgehaald worden, op voorwaarde dat deze in het bezit is van een getekende volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Kosten

€ 25

Wat meebrengen

Voor categorie D

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van praktisch examen
 • jouw identiteitskaart
 • geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2
 • jouw vorig rijbewijs en eventueel voorlopig rijbewijs

Voor cat DE

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van praktisch examen
 • identiteitskaart
 • geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2
 • jouw vorig rijbewijs en eventueel voorlopig rijbewijs


Contact

Miranda Van De Vyver

Administratief medewerkster
03 288 26 73
miranda@hemiksem.be

Greet Van Boxem

Administratief medewerkster - vreemdelingenzaken
03 288 26 74
greet.vanboxem@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open