Menu

cat C/CE


Omschrijving

Voor categorie C

 • De minimumleeftijd voor het behalen van jouw rijbewijs C1 is 18 jaar. Voor een rijbewijs C is dit 21 jaar.
 • Een rijbewijs categorie C is vereist voor alle bestuurders van andere voertuigen dan de categorie D met een M.T.M. van meer dan 3.500kg.
 • Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een M.T.M. tot 750kg te trekken.

Het rijbewijs C is het rijbewijs voor vrachtwagens. Je kan dit rijbewijs pas verkrijgen wanneer je al een rijbewijs B op zak hebt. Het rijbewijs C1 is een subcategorie van het rijbewijs C en geldt uitsluitend voor voertuigen met een maximaal toegelaten massa (MTM) kleiner dan of gelijk aan 7500 kg. De categorieC beperkt zich niet tot deze MTM.

Voor categorie CE

 • Een rijbewijs categorie C+E is vereist voor alle bestuurders van een samenstel bestaande uit een trekkend voertuig van de categorie C en een aanhangwagen waarvan de M.T.M. groter is dan 750kg.
 • De minimumleeftijd voor een rijbewijs categorie CE is 21 jaar.

Je hebt het rijbewijs C+E nodig als de aanhangwagen een grotere MTM (maximale toegelaten massa) heeft dan 750 kg.
Het rijbewijs C1+E is vereist voor aanhangwagens zwaarder dan 750 kg als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De MTM van voertuig en aanhangwagen is maximaal 12000 kg.
 • De MTM van de aanhangwagen mag de de massa van het lege voertuig niet overtreffen.

Procedure

Voor categorie C

Het betreft hier de scholing buiten de bijzondere procedures (geen vakbekwaamheid).

je kan het theoretisch examen afleggen 3 maanden voor de leeftijd van 18 jaar. Als je slaagt voor het theoretische examen, blijft de uitslag 3 jaar geldig. Je dient over een geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2 te beschikken.

Je hebt vanaf 18 jaar en als houder van een geldig rijbewijs categorie B 2 mogelijkheden om scholing te volgen:

 • met een erkende rijschool:

Je volgt minimum 8 lesuren met de rijschool (afgifte van een getuigschrift van onderricht). Je kan het praktisch examen afleggen met de rijschool. Wanneer je slaagt, ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs C1 of C naargelang jouw leeftijd afhalen bij het gemeentebestuur.

 • vrije begeleiding:

Je gaat met het aanvraagformulier van het examencentrum (met mededeling van geslaagd theoretisch examen) naar het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Er wordt een voorlopig rijbewijs model 3 gemaakt. Een begeleider is verplicht. Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. In deze periode moet je met een L-kenteken rijden. Ten vroegste één maand nadat je het voorlopige rijbewijs hebt ontvangen, kan je het praktisch examen afleggen. Als je slaagt, ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs C1 of C naargelang jouw leeftijd en slagen van het betreffende examen afhalen bij het gemeentebestuur.

 • De aanvraag van een rijbewijs moet zonder uitzondering door de persoon zelf aan het loket gebeuren.
 • De betaling van het rijbewijs gebeurt tijdens de aanvraag, zonder uitzondering.
 • De rijbewijzen worden niet onmiddellijk afgeleverd.
 • Het rijbewijs mag door een andere persoon afgehaald worden, op voorwaarde dat deze in het bezit is van een getekende volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Voor categorie CE

Je bent vrijgesteld van het theoretisch examen.

Je dient vooraf houder te zijn van de categorie C1 of C.

Je dient over een geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2 te beschikken.

Je hebt vanaf 18 jaar voor de C1E en 21 jaar voor de CE 2 mogelijkheden om scholing te volgen:

 1. met een erkende rijschool:
  Je volgt minimum 8 lesuren met de rijschool (afgifte van een getuigschrift van onderricht). Je kan het praktisch examen afleggen met de rijschool. Na het slagen van het praktisch examen ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs C1Eof CE naargelang jouw leeftijd en slagen van het betreffende examen afhalen bij het gemeentebestuur.
 2. vrije begeleiding:
  Je gaat met het aanvraagformulier naar het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Er wordt een voorlopig rijbewijs model 3 gemaakt. Een begeleider is verplicht. Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. In deze periode moet je met een L-kenteken rijden. Ten vroegste één maand nadat je het voorlopige rijbewijs hebt ontvangen, kan je het praktisch examen afleggen. Na het slagen van het praktisch examen ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs C1Eof CE naargelang jouw leeftijd en slagen van het betreffende examen afhalen bij het gemeentebestuur.
 • De aanvraag van een rijbewijs moet zonder uitzondering door de persoon zelf aan het loket gebeuren.
 • De betaling van het rijbewijs gebeurt tijdens de aanvraag, zonder uitzondering.
 • De rijbewijzen worden niet onmiddellijk afgeleverd.
 • Het rijbewijs mag door een andere persoon afgehaald worden, op voorwaarde dat deze in het bezit is van een getekende volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Kosten

€ 25

Wat meebrengen

Voor cat C

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van het praktisch examen
 • identiteitskaart
 • geldig rijbeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2
 • jouw vorig rijbewijs en eventueel voorlopig rijbewijs

Voor categorie CE

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van praktisch examen
 • identiteitskaart
 • geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2
 • jouw vorig rijbewijs en eventueel voorlopig rijbewijs

Bijzonderheden

Voor categorie C

Op 10 september 2009 gebeurde de invoering van de vakbekwaamheid voor vrachtwagenbestuurders. De vakbekwaamheid houdt in dat jeslaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (om de vakbekwaamheid te verwerven) en dat men vijfjaarlijks 35 uren nascholing volgt (om de vakbekwaamheid te verlengen).

Houders van een rijbewijs groep C van voor 10 september 2009 zijn vrijgesteld van de vakbekwaamheid voor 7 jaar. Tegen 9 september 2016 moeten deze personen echter ook voldoen aan de vakbekwaamheid door het volgen van een nascholing van 35 uren.

Deze personen dienen ook steeds over een geldig rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs van groep 2 te beschikken.

Het initieel basiskwalificatie-examen houdt in dat je moet slagen voor een aantal examens :

 1. theoretisch examen basiskwalificatie C
  1. theoretische proef
  2. casestudies
  3. mondelinge proef
 2. praktisch examen basiskwalificatie C
  1. rijtest op de openbare weg
  2. praktisch proef basiskwalificatie


Contact

Miranda Van De Vyver

Administratief medewerker
03 288 26 73
miranda@hemiksem.be

Greet Van Boxem

Administratief medewerker - vreemdelingenzaken
03 288 26 74
greet.vanboxem@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten