Menu

cat B/BE


Omschrijving

Categorie B

 • Is een rijbewijs voor de auto en bromfiets klasse B.
 • Met het rijbewijs B mag je een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa (MTM) tot 750 kg aan jouw auto hangen.

Het rijbewijs B is geldig voor bestuurders van wagens waarvan de MTM (maximaal toegelaten massa) niet meer is dan 3500 kg. Met dit rijbewijs mag je maximaal 8 personen vervoeren, als het voertuig dit tenminste toelaat.

Categorie BE

 • Verplicht voor aanhangwagens vanaf 750 kg.
 • Reeds in bezit van een rijbewijs categorie B.

Met het rijbewijs B mag je ook een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa (MTM) tot 750 kg aan jouw auto hangen. Als jouw aanhangwagen een grotere MTM heeft, heb je een bijkomend rijbewijs E voor aanhangwagens nodig. Dat is alleen nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500 kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van de lege wagen overtreft.

Procedure

Voor cat B

Je kan het theoretisch examen afleggen vanaf 17 jaar. Als je slaagt voor het theoretisch examen blijft dit resultaat 3 jaar geldig.

Je hebt de mogelijkheid om scholing te volgen op 2 manieren :

 • Het voorlopig rijbewijs “36 maanden” houdt in dat je een stage doorloopt met begeleider(s) na het slagen in een theoretisch examen. Voor dit voorlopig rijbewijs moet je minstens 17 jaar zijn. De begeleider(s) worden vermeld op het model 36 en moet(en) aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 • Het voorlopig rijbewijs “18 maanden” krijg je na het volgen van 20 uur praktijklessen in een rijschool en na het slagen in een theoretisch examen. Voor dit voorlopig rijbewijs moet u minstens 18 jaar zijn.

Het rijbewijs B kan je behalen vanaf 18 jaar. Na het slagen van het praktisch examen ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van het geslaagd praktisch examen. Je dient wel minimum 3 maanden stage te hebben gedaan met jouw voorlopig rijbewijs.

Je dient dit aanvraagformulier, samen met de andere nodige documenten, mee te brengen naar de dienst Burgerzaken in het Administratief Centrum.

 • De aanvraag van een rijbewijs moet zonder uitzondering door de persoon zelf aan het loket gebeuren.
 • De betaling van het rijbewijs gebeurt tijdens de aanvraag, zonder uitzondering.
 • De rijbewijzen worden niet onmiddellijk afgeleverd.
 • Het rijbewijs mag door een andere persoon afgehaald worden, op voorwaarde dat deze in het bezit is van een getekende volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Voor cat BE

Je moet houder zijn van categorie B en je bent dan vrijgesteld van het theoretisch examen.

Je hebt vanaf 18 jaar 2 mogelijkheden om scholing te volgen:

 • met een erkende rijschool:
  Je volgt minimum 8 lesuren met de rijschool (afgifte van een getuigschrift van onderricht). Je kan het praktisch examen afleggen met de rijschool. Als je slaagt, ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs BE afhalen bij het gemeentebestuur.
 • vrije begeleiding:
  Je haalt jouw aanvraagformulier bij het gemeentebestuur. Een begeleider is hierbij  verplicht. Er wordt een voorlopig rijbewijs model 3 gemaakt. Het voorlopig rijbewijs blijft 12 maanden geldig. In deze periode moet je met een L-kenteken rijden. Ten vroegste één maand nadat je het voorlopige rijbewijs hebt ontvangen, kan je het praktisch examen afleggen. Als je slaagt, ontvang je een aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van geslaagd praktisch examen. Hiermee kan je het rijbewijs BE afhalen bij het gemeentebestuur.
 • De aanvraag van een rijbewijs moet zonder uitzondering door de persoon zelf aan het loket gebeuren.
 • De betaling van het rijbewijs gebeurt tijdens de aanvraag, zonder uitzondering.
 • De rijbewijzen worden niet onmiddellijk afgeleverd.
 • Het rijbewijs mag door een andere persoon afgehaald worden, op voorwaarde dat deze in het bezit is van een getekende volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager.

Kosten

€ 25

Wat meebrengen

Voor cat B

 • het aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van het praktisch examen
 • identiteitskaart
 • voorlopig rijbewijs 18 of 36 maanden
 • eventueel een geldig Europees of buitenlands rijbewijs

Voor cat BE

 • aanvraagformulier van het examencentrum met mededeling van slagen van het praktisch examen
 • eventueel geldig rijgeschiktheidsattest voor groep 1 of groep 2
 • identiteitskaart
 • vorig rijbewijs

Bijzonderheden

Bij het behalen van de categorie B wordt automatisch de categorie AM geldig indien je hier nog geen houder van was.


Contact

Miranda Van De Vyver

Administratief medewerkster
03 288 26 73
miranda@hemiksem.be

Greet Van Boxem

Administratief medewerkster - vreemdelingenzaken
03 288 26 74
greet.vanboxem@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 13/04/2020, 01/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu open