Menu

Beroep

Elke wijziging van je beroep moet je niet meer doorgeven aan de dienst Burgerzaken. Je beroep staat namelijk niet meer vermeld op de attesten en getuigschriften die de gemeente aflevert. Dit informatietype werd eveneens uit het Rijksregister gehaald. Je beroep is de activiteit waaruit je je voornaamste bestaansmiddelen put. Een behaald diploma is geen beroep.


Zonder beroep

Wie is "zonder beroep"?

  • personen die nooit een vak of een beroep uitgeoefend hebben
  • kinderen die de volle leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben
  • studenten ouder dan 18 jaar, die voltijds school lopen met een volledig leerplan (zonder beroep – student), voor zover zij een attest van de schooldirectie voorleggen
  • werklozen die nooit een beroep hebben uitgeoefend. Werklozen die al een beroep hebben uitgeoefend worden in de registers opgenomen onder hun laatste beroepskwalificatie

Voorwaarden

Als je vraagt om ingeschreven te worden als titularis van een "Vrij beroep" (waarvan de titel bij wet beschermd is bv. arts, advocaat, architect, kinesist enz...), is het noodzakelijk dat je een officieel document kunt voorleggen waarin staat dat je gemachtigd bent om in die hoedanigheid beroepsactiviteiten uit te oefenen.

​Procedure

Online via je eID en kaartlezer: Digitaal loket

via het loket van de dienst Burgerzaken

telefonisch : 03 288 26 71

of via e-mail: maria.matthyssen@hemiksem.be

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Voor de aangifte van een vrij beroep (architect, arts, kinesist, advocaat, notaris, journalist ...): officieel document als bewijs, bijvoorbeeld je diploma of RIZIV-nummer.
  • Voor studenten +18 jaar: attest van de onderwijsinstelling


Contact

Maria Matthysen

Administratief medewerker
03 288 26 71
maria.matthysen@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten