Menu


​Wie?

Je kan een attest aanvragen voor jezelf of je minderjarig kind

Ook een advocaat of een notaris kan een attest opvragen voor jou.

Iemand anders kan van jou alleen een attest verkrijgen voor zover de afgifte door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan. Hij of zij dient een ondertekende en gewettigde aanvraag in met vermelding van de bepaling waarop de aanvraag is gesteund (bvb. een dagvaarding voor het gerecht op basis van artikel 702 Ger.Wetboek)

​Hoe?

Je vraagt het attest online aanvragen via het thuisloket, schriftelijk of mondeling.

In de meeste gevallen ontvang je onmiddellijk het attest in je mailbox.

​Voorwaarden

Het attest kan alleen afgeleverd worden van personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente Hemiksem en de Belgische nationaliteit bezitten.

​Kosten

Deze dienstverlening is gratis.