Menu

Attest immatriculatie


Omschrijving

Een attest van immatriculatie is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder asielaanvraag.

Zij verkrijgen de vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

De attesten van immatriculatie zijn geen verblijfstitels maar verblijfsdocumenten. Ze maken het ook niet mogelijk om vrij te reizen op het grondgebied van de zogenaamde 'Schengenruimte'.

Voorwaarden

  • Bij gezinshereniging:

Ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister onder het statuut van gezinshereniging met een Belg of een EU-onderdaan (of niet-EU), tevens de bewijzen van huwelijk of wettelijke samenleving.

  • Bij asielaanvraag:

Ingeschreven zijn in het wachtregister onder het statuut van asielzoeker of in afwachting van de beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken in Brussel.

Procedure

Als de vreemdeling recht heeft op een attest van immatriculatie levert de dienst Burgerzaken dit af. Het attest kan maandelijks of driemaandelijks verlengd worden.

Wat meebrengen

  • Bij gezinshereniging:

De bewijzen van familie- of partnerschap bij gezinshereniging met Belg of EU-onderdaan (bijvoorbeeld een huwelijks- of geboorteakte).

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

  • Bij asielaanvraag:

Eén recente pasfoto met witte achtergrond.

Kosten

€ 10


Contact

Greet Van Boxem

Administratief medewerker - vreemdelingenzaken
03 288 26 74
greet.vanboxem@hemiksem.be

Johnny Claes

Administratief hoofdmedewerker
03 288 26 70
johnny.claes@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/06/2020, 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten