Menu

Adoptie

Adoptie of aanneming is de juridische band van vader- of moederschap, ontstaan door 'aanneming' van een persoon (geadopteerde) door een andere persoon (adoptant).

Het is belangrijk dat je je vooraf voldoende informeert.

Ga naar de website van de FOD Justitie

Procedure

Sinds de Wet van 15 mei 2006 is adoptie in België ook mogelijk door 2 personen van hetzelfde geslacht, ongeacht of de adoptanten getrouwd zijn, wettelijk samenwonen of een gewone duurzame levensgemeenschap vormen (minstens 3 jaar).

Voor een minderjarige persoon moet het verzoekschrift tot adoptie opgesteld worden door de adoptant(en) of door een advocaat en moet gericht zijn aan de jeugdrechtbank.

Voor een meerderjarige persoon moet het verzoekschrift tot adoptie gericht zijn aan de rechtbank van eerste aanleg.

Gevolgen binnenlandse adoptie

Na uitspraak van het vonnis en na het verstrijken van de beroepstermijn (1 maand), zendt de griffier het vonnis voor overschrijving in de registers aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de verblijfplaats van de adoptant(en).

De adoptie heeft met terugwerkende kracht gevolgen vanaf de datum van neerlegging van het verzoekschrift tot adoptie.

Gevolgen buitenlandse adoptie

De adoptieakte moet eerst bezorgd worden aan de "federale centrale overheid" voor erkenning in België.

Je bezorgt het bewijs van registratie + de beëdigde vertaling van de adoptieakte aan de dienst burgerzaken in de gemeente.

Pas daarna kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de akte overschrijven.

Mogelijkheden

Bij gewone adoptie krijg je het ouderlijke gezag over het adoptiekind. De banden met de oorspronkelijke familie worden niet verbroken, zodat het adoptiekind ervan blijft erven. Langs de kant van zijn nieuwe adoptiegezin kan het kind enkel erven van zijn adoptieouders. Voor meerderjarigen wordt enkel de gewone adoptie uitgesproken.

Bij volle adoptie behoort het adoptiekind niet langer meer tot zijn oorspronkelijke familie en worden alle banden met zijn biologische ouders verbroken.


Contact

Mireille Bruwière

Administratief medewerker
03 288 26 72
burgerlijkestand@hemiksem.be

Dienst Burgerzaken

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 70
E-mail: johnny.claes@hemiksem.be

Het Administratief Centrum is enkel open op afspraak, u kan voor een afspraak bellen naar 03 288 26 20 of mailen naar afspraken@hemiksem.be.

Op de dienst Burgerzaken kan je onder andere terecht voor allerlei identiteitsbewijzen, de aangifte van een pasgeborene of het plannen van een huwelijk.  Ook voor je rijbewijs moet je hier zijn.

Vraag je documenten op via het e-loket

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u, 18.00u - 19.30u
Woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 20/07/2020, 21/07/2020, 02/11/2020, 11/11/2020, 25/12/2020
Deze dienst is nu gesloten