Menu

Verpleegkundige

U staat in voor de integrale verzorging en verpleging van de bewoners van Hoge Cluyse, zodat een kwaliteitsvolle dienstverlening kan geleverd worden.

U organiseert en coördineert de verzorging en de verpleging van de residenten in het rustoord ter ondersteuning en vervanging van de hoofdverpleegkundige.

U ontvangt opdrachten van directeur woonzorgcentrum en hoofdverpleegkundigen en rapporteert aan hen.


Profiel & competenties

Diploma van bachelor in de verpleegkunde of een daarme gelijkgesteld diploma

Jobgerelateerde competenties

 • Verpleegkundige zorg verlenen. Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...). Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
 • Activiteiten: Ouderenzorg
 • De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken

Persoonsgebonden competenties

 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Regels en afspraken nakomen

Vereisten

Vereiste studies

Hoger beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)

Prof. bach. Verpleegkunde

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Geen ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • 3 ploegenstelsel

Plaats tewerkstelling: 

Bouwerijstraat 50
2620 Hemiksem

Aanbod

1 Verpleegkundige 38/38 of 2 verpleegkundigen 19/38

Maaltijdcheques van 8,00 euro per gewerkte 8 uren

Fietsvergoeding

Hospitalisatieverzekering