Menu

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit de gemeenteraadsleden en een voorzitter. Zij worden voor een periode van zes jaar verkozen door de gemeenteraad. Zij vergaderen in principe één maal per maand. Voorzitter en raadsleden hebben zwijgplicht ten opzichte van alle persoonlijke gegevens die zij vanuit hun ambt vernemen.

De Raad kiest uit haar leden het 'Vast Bureau' dat instaat voor het dagelijks bestuur.

De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad en het Vast Bureau voor en kan als vertegenwoordiger van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn optreden.

Voorzitter

Rodney Talboom (sp.a-WaazienHgeire)

Dagordes en verslagen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan je raadplegen via de website https://hemiksem.meetingburger.net/


Dagordes & verslagen 2019

Hier kan je de verslagen vinden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Downloads

pdf