Menu

OCMW

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit 8 raadsleden en een voorzitter. Zij worden voor een periode van zes jaar verkozen door de gemeenteraad. Zij vergaderen in principe één maal per maand. Voorzitter en raadsleden hebben zwijgplicht ten opzichte van alle persoonlijke gegevens die zij vanuit hun ambt vernemen.

De Raad kiest uit haar leden het 'Vast Bureau' dat instaat voor het dagelijks bestuur.

De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad en het Vast Bureau voor en kan als vertegenwoordiger van het OCMW optreden.

Voorzitter

Joris Wachters (CD&V)
Lindelei 204 B 3
03 871 91 09

Raadsleden

Dirk Verlinden (CD&V)
Kruishoevewijk 11

Birgit De bondt (Open Vld)
Heiligstraat 119

Karina Van heirle (N-VA)
Steenbakkerijstraat 8

Agnes Salden (Vlaams Belang)
J. De Grooflaan 12

Etienne Tassenoy (CD&V)
Berkenlaan 4

Wendy Van Roosmalen (SP.A)
Rietweg 7

Vivianne Verlooy (CD&V)
Ketinglei 51

Hendrik Wastyn (SP.A)
Berkenlaan 9