Menu

Medewerker vrijetijdsdienst (Jeugd en sport) C1-C3


Vereisten

Vereiste studies

 • 3de graad technisch secundair onderwijs (TSO3)

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs

 • B

Functieomschrijving

Je ondersteunt de coördinator van de vrijetijdsdienst bij uitvoering van het takenpakket van de vrijetijdsdienst, de uitvoering van de acties uit het jeugdbeleidsplan en het sportbeleidsplan, de opvolging van de subsidieaanvragen.

Op een pedagogisch verantwoorde en creatieve manier zorg dragen voor de dagelijkse administratieve ondersteuning van de vrijetijdsdienst. uitwerken van initiatieven en projecten in overleg en samenwerking met coördinator.

Uitwisselen van informatie met collega's teneinde de werking van de dienst/organisatie te optimaliseren.

Zo snel mogelijk in dienst kunnen treden.

Profiel en competenties

 • Beschikken over goede sociale- en mondelinge communicatieve vaardigheden
 • Klant- en resultaatgericht denken en handelen.
 • Sterk inlevingsvermogen met de nodige burgerzin.
 • organisatie- en planningsvermogen met zin voor creativiteit en structuur.
 • Taken zelfstandig, correct, stipt en nauwkeurig kunnen afwerken.

Jobgerelateerde competenties

 • Het materiële en technische beheer van locaties uitvoeren (bevoorrading, melden van storingen, werkzaamheden aanvragen, ...)
 • Gezondheidsbehoeften van kinderen tijdens een verblijf nagaan (lopende behandeling, ...)
  De toepassing van medische voorschriften controleren
 • De animatieruimte klaarmaken
  Deelnemers tijdens de sessie begeleiden
 • Toezicht houden op het verloop van de activiteit en op het naleven van spelregels en omgangsregels
 • Ouders informeren over werking van de organisatie
  Het activiteitenprogramma aan de kinderen voorstellen
 • Moeilijkheden of problemen bij een kind herkennen
  Ingrijpen of de directeur en de ouders inlichten
 • Toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van kinderen tijdens verblijven met overnachting (opstaan, slapen, wassen, ...)
  Helpen indien nodig
 • Klaarzetten en versieren van animatieruimtes volgens de thema's of evenementen (spektakel, jaarlijkse feesten , ...)
 • Animatiesessies organiseren of aanpassen naargelang het verloop van de dag
 • Informatieborden en displays van de activiteiten ontwerpen en opstellen
 • Voorstellingen met kinderen uitwerken (inhoud, maken van kostuums, repetities, ...)
  Voor publiek optreden
 • De animatieruimte opruimen
  De voorraad van materiaal en uitrusting controleren en de tekorten aangeven
 • Uitwerken van of meewerken aan de uitwerking van animatieprogramma's

Persoonsgebonden competenties

 • Regels en afspraken nakomen
 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben 

Aanbod en plaats tewerkstelling

Contract

 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 1 juni 2019 tot 1 september 2019
 • Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 5 dagen 

Brutowedde : 963.69€

Aangevuld met haard- of standplaatsvergoeding

Fietsvergoeding/gedeeltelijke terugbetaling abonnement bus/trein

Maaltijdcheques : 8€

Plaats tewerkstelling

HEMIKSEM GEMEENTEBESTUUR
Sint-Bernardusabdij 1,
2620 HEMIKSEM                   

Solliciteren

Via e-mail: yves@hemiksem.be

Contact: Dhr. Yves Peeters

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 31 mei 2019


Contact

Yves Peeters

Coördinator vrijetijdsdienst
03 288 26 90
yves.peeters@hemiksem.be