Menu

Maatschappelijk assistent algemene sociale dienst B1-3


Waarvoor ben je verantwoordelijk?

Voor onze sociale dienst zoeken wij een maatschappelijk assistent.

Je staat in voor het verzekeren van een kwaliteitsvolle en efficiënte dienstverlening die de burger in staat stelt een menswaardig leven te leiden, de burger ondersteunt om zijn of haar noodsituatie(s) te verbeteren, de burger helpt om zijn of haar zelfredzaamheid te behouden of te vergroten en de maatschappelijke inclusie en integratie van elke burger nastreeft.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je onderzoekt de hulpvraag, helpt en begeleidt de cliënt bij zijn hulpvraag en zoekt naar mogelijke oplossingen.
 • Je verricht sociaal onderzoek en op basis van de behoeften van de cliënt en de wettelijke mogelijkheden maak je een begeleidingstraject op dat regelmatig wordt geëvalueerd en bijgestuurd.
 • Je staat in voor sociaal-administratieve taken en maakt of vervolledigt cliëntendossiers op een efficiënte en effectieve wijze.
 • Je luistert naar het verhaal van mensen en gaat samen op zoek naar oplossingen op allerlei levensdomeinen.
 • Je beheert het budget van mensen in budgetbeheer en maakt budgetplannen op.
 • Je doet aan schuldhulpverlening
 • Je maakt sociale verslagen op en rapporteert over lopende dossiers.
 • Je maakt deel uit van werkgroepen, bouwt een intern en extern netwerk uit en werkt samen met allerhande hulpverleningspartners.

Wat verwachten we van jou?

Je bent in het bezit van een bachelor diploma in het sociaal-agogisch werk met de titel maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld onderwijs) OF je bent in het bezit van het diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg (of een daarmee gelijkgesteld diploma).

Je hebt al een eerste ervaring opgedaan binnen een OCMW vanuit je derdejaars stage of werksituatie.

Kennis van Neptunus is een pluspunt.

Kennis van de werking en de belangrijkste regelgeving van het OCMW en de praktische toepassing van de sociale wetgeving.

Kennis van maatschappelijke hulpverlening, begeleidings- (gesprek, actieplan, opvolging), interview- en gesprekstechnieken

Werkervaring

 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je bent in staat om proactief doelen te stellen, prioriteiten te bepalen en zelfstandig taken af te werken binnen de vooropgestelde deadline met als doel resultaten te boeken.
 • Je bent van nature probleemoplossend ingesteld, past je vlot aan onverwachte omstandigheden aan, zoekt zelfstandig en op eigen initiatief naar alternatieven voor mogelijke problemen bij dossiers en zorgt voor haalbare oplossingen.
 • Je begeleidt cliënten op een transparante, integere en objectieve manier en geeft advies vanuit je expertise en ervaring, rekening houdend met het wettelijke kader, zowel naar cliënten als naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
 • Je deelt op een proactieve wijze je kennis, inzichten en expertise met de teamleden en werkt nauw samen met alle betrokken diensten, collega’s en externe hulpverleningspartners.
 • Je handelt loyaal en integer bij het uitvoeren van je taken en gedurende contact met cliënten, burgers, hulpverleningspartners … Je vermijdt elke vorm van partijdigheid, biedt een kwalitatieve en objectieve ondersteuning.
 • Je bouwt een netwerk (zowel intern als extern) uit met relevante partners en onderhoudt je netwerk actief.
 • Je werkt vanuit een groot eigenaarschap, persoonlijk engagement en bouwt op een positieve manier mee aan een goede werking van de sociale dienst.
 • Je gaat actief op zoek naar informatie en kennis binnen jouw werkveld.

Jobgerelateerde competenties

 • Sociale projecten van de organisatie (helpen) uitwerken
 • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken, ...
 • De gegevens over de activiteiten van de dienst of de organisatie opvolgen en analyseren
 • Een vooruitgangstraject voorstellen
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • De noden, behoeften en tekorten van de hulpverlening herkennen en signaleren
 • Samen met de persoon of het gezin een sociaal begeleidingsplan opstellen en opvolgen
 • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
 • Een partnernetwerk uitbouwen
 • Een overzicht van de activiteiten opstellen en meedelen aan de verantwoordelijken en/of de partners en/of politici

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Klantgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Leervermogen hebben
 • Resultaatgerichtheid

Wat mag je van ons verwachten?

Aanbod

Salarisschaal B1-3 aangevuld met

 • maaltijdcheques 8.00€
 • fietsvergoeding 0.24€/km of 70% terugbetaling abonnement tram/bus/trein
 • 33d vakantie, berekend à rato in dienst
 • hospitalisatieverzekering

Plaats tewerkstelling

Sint Bernardusabdij 1

2620 Hemiksem

Ben jij de medewerker die we zoeken?

Waar en hoe solliciteren?

Via e-mail: jobs@hemiksem.be
Contact: Mevr. Tamara Bammens

Gelieve te bezorgen: sollicitatiebrief en CV 

Je wordt geselecteerd en uitgenodigd voor een examen aan de hand van jouw cv en motivatiebrief. Hoe de selectie verder verloopt, wordt nog verder gecommuniceerd indien je in aanmerking komt.