Menu

Hoofd personeelsdienst

Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de dienst personeelszaken. Je staat mee in voor de administratieve opvolging van de personeelsdossiers en het klantgericht verder helpen van het personeel zowel van de gemeente als van het OCMW. De correcte verwerking van de loonadministratie in zijn totaal concept als het opvolgen en interpreteren van de sociale wetgeving behoren tot uw werkdomein, dit met ondersteuning van het sociaal secretariaat. Je neemt deel aan projecten met als doel het opzetten van een strategische HR beleid.

Het hoofd van de personeelsdienst ontvangt zijn opdrachten van de directeur algemene diensten en/of de algemeen directeur.


Profiel en competenties

Profiel

 • Intellectuele capaciteiten op gemiddeld niveau van wat mag verwacht worden van de opleidingsvereisten
 • Vlotte taalbeheersing van de NL-taal met communicatieve- en rapporterings-vaardigheden
 • Vlot omgaan met PC zoals nieuwe programma’s/functies onder de knie krijgen en ze toepassen
 • Goede kennis van alle programma’s uit de MS Office suite
 • Houder zijn van minstens een diploma bachelor niveau of gelijkwaardig en minstens 4 jaar relevante ervaring
 • Uitwisselen van informatie met collega’s van andere diensten teneinde de werking van de dienst/organisatie te optimaliseren
 • Uitvoeren van alle taken vereist voor de vlotte werking van de dienst
 • Bereid zijn buiten de diensturen te werken wanneer nodig.
 • De continuïteit van de dienst verzekeren tijdens de afwezigheid van de collega’s
 • Voldoen aan het profiel van de functiebeschrijving

Jobgerelateerde competenties

 • Controleren of de wettelijke en reglementaire verplichtingen juist toegepast worden 
 • Gepaste maatregelen nemen
 • De personeelsadministratie superviseren
 • Overleg en sociale dialoog met de personeelsleden of hun vertegenwoordigers organiseren
 • Het tewerkstellings- en het competentiebeleid uitwerken en sturen
 • Personeelsbeheer controleren of uitvoeren: Wettelijke aangiften en regelen van sociale premies
 • Professionele informatie en reglementering opvolgen en actualiseren
 • Het personeelsbeleid uitwerken volgens de strategische doelstellingen van de organisatie Actieplannen opstellen
 • HR-activiteiten aansturen: Personeelsadministratie
 • Personeelsbeheer controleren of uitvoeren: Administratief beheer van de werktijd
 • Procedures en tools uitwerken en aanpassen voor de opvolging en het beheer van het personeel binnen de organisatie
 • Een dienst of een organisatie leiden
 • Personeelsbeheer coördineren en dienstverantwoordelijken adviseren

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Plannen (= ordenen)
 • Leervermogen hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Samenwerken als hecht team

Aanbod

Brutowedde 2460.78€ (B1) / 2638.58€ (C4)

Aangevuld met haard - of standplaatsvergoeding

Maaltijdcheques t.w.v. 8€

Fietsvergoeding of gedeeltelijke terugbetaling van abonnement openbaar vervoer

Gratis hospitalisatieverzekering

Meenemen van anciënniteit van vorige werkgever voor gelijkaardige functie/werk met een maximum van 6 jaar uit de privé sector. Anciënniteit uit openbare dienst wordt volledig overgedragen voor zover een gelijkaardige functie vervuld werd.

Vereisten

Vereiste studies

Professioneel bachelor Sociaal Werk: personeelswerk

of gelijkwaardig door ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (zeer goed)

Werkervaring

Minstens 5 jaar ervaring

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds

Plaats tewerkstelling:

Sint-Bernardusabdij 1 
2620 Hemiksem

Solliciteren

Via e-mail: ria@hemiksem.be

Contact: Kirsten Van Meirvenne

Solliciteren met CV tot en met 28 februari 2019.

Motivatiebrief toevoegen 


Contact

Kirsten Van Meirvenne

Diensthoofd algemene diensten
03 288 26 50
kirsten.vanmeirvenne@hemiksem.be