Menu

Halftijds deskundige financiën B1-3

In Hemiksem dragen we zorg voor onze inwoners en onze personeelsleden. Een correcte boekhouding en financiële administratie dat is een absolute must en dat is Helemaal Hemiksem!


Waarvoor ben je verantwoordelijk?

Het lokaal bestuur heeft een uitgebreide verzekeringsportefeuille waarin de scholen, werken in eigen beheer, patrimonium, wagenpark, … verzekerd zijn. Je volgt nauwgezet de lopende verzekeringsdossiers op en bent ook het aanspreekpunt in deze materie naar burgers, interne diensten en het college van burgemeester en schepenen.

Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de financiële administratie van het OCMW en je voert boekhoudkundige taken uit. In jouw positie waak je erover dat de facturatie van het woonzorgcentrum correct wordt uitgevoerd, volg je recupereerbare kosten op en sta je in voor de financiële administratie van de residenten in het woonzorgcentrum en serviceflats.

Je beheert de systeem I rekeningen, volgt de huurwaarborgen van de sociale dienst op en staat in voor een vlot administratief verkeer tussen het woonzorgcentrum en de gemeente.

Tot slot verzorg je ook nog enkele boekhoudkundige taken, zoals het opvolgen van waarborgen, controleren van balans rekeningen en ondersteuning bieden bij het opmaken van de jaarrekening.

Je staat onder leiding van de financieel directeur. Je hebt een werkplek in het administratief centrum.

Een greep uit de taken die je o.a. zal uitvoeren :

Beheer verzekeringen: dienst overschrijdende communicatie met verzekeringsmaatschappijen en interne diensten of klanten: opvolging stand van zaken alle verzekeringsdossiers/juridische ondersteuning

Financiële administratie WZC

- opvolgen hypotheken

- opvolgen systeem I rekeningen

- opvolgen verblijfswaarborgen

- opvolgen zakgelden residenten rustoord

Nazicht facturatie naar bewoners serviceflats, sociale woningen en residenten rustoord: recupereerbare medische supplementen

Financiële administratie sociale dienst

- opvolgen huurwaarborgen

Boekhouding:

- Nazicht en opvolging van ingelezen loonbestanden in gemeente en ocmw: controle op AR en koppeling gebruikte registratie codes in personeelssoftware (Lima)

- Afpunten en opvolging waarborgrekening

- wegenis

- doorstorting FOD binnenlands bestuur

- Controle interne financiële organisatie budget verantwoordelijken (wet op overheidsopdrachten)

- Jaarlijks nazicht en controle inventarisatie patrimoniumbeheer in functie van voorbereiding opmaak jaarrekeningen

​ Wat verwachten we van jou?

Je bent analytisch ingesteld en hebt een gevoel voor cijfers

Je vindt nauwkeurig werken zeer belangrijk

Je bent klantgericht en kan omgaan met verandering

Je kan zowel in team, als zelfstandig werken

Je kan discreet en tactvol omgaan met vertrouwelijke informatie

Je bent vertrouwd met gangbare programma's van Office zoals excel, word, teams,…

Je spreekt vlot Nederlands

Je hebt een bachelor diploma in een financiële richting.

Je beschikt over minstens 5 jaar ervaring in financiën

Jobgerelateerde competenties

De wettelijke fiscale en sociale aangiften opstellen en uitvoeren
De facturen, bankafschriften, bewijsstukken coderen en inboeken
De afstemmingscontrole op de bankrekeningen uitvoeren
Commissielonen berekenen
De commerciële resultaten controleren en verantwoorden
De inkomsten van de onderneming controleren en registreren (invoer van klantenbetalingen, opmaak van facturen, aanmaningen, ...)
De constitutieve elementen van de lonen, facturatie en betalingsopdrachten voorbereiden
De liquide middelen opvolgen en de betrouwbaarheid ervan valideren
De parameters van de boekhoudsystemen actualiseren (tarieven sociale bijdragen, ...)

Persoonsgebonden competenties

Contactvaardig zijn
Plannen (= ordenen)
Leervermogen hebben
Klantgerichtheid
Samenwerken als hecht team
Regels en afspraken nakomen
Creatief denken (Inventiviteit)
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Resultaatgerichtheid

Wat mag je van ons verwachten?

Je start in salarisschaal B1-B3.

Extralegale voordelen:

Maaltijdcheques van 8.00 EUR
Fietsvergoeding
33 dagen jaarlijkse vakantie
Extra legaal pensioen voor contractuele functies
Diverse opleidingsmogelijkheden
Anciënniteit tot 6 jaar kan opgenomen worden in je weddebepaling (Beroepservaring uit de openbare
sector kan onbeperkt worden meegenomen. Dit moet worden aangetoond met originele
werkgeversattesten)
Hospitalisatieverzekering voor het personeelslid zelf

Plaats tewerkstelling
HEMIKSEM GEMEENTEBESTUUR
Sint-Bernardusabdij 1 2620 HEMIKSEM

Ben jij de medewerker die we zoeken?

Ben jij de medewerker die we zoeken?

Aarzel dan niet en stuur voor 30/06/2021 je CV en motivatiebrief naar: jobs@hemiksem.be

Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?

We screenen eerst je CV op ervaring en/of diploma.

Indien we je profiel interessant vinden voor deze functie, nodigen we je uit voor een examen op 06/07/2021 (voormiddag). Ben je geslaagd? Dan nodigen we je graag uit voor een gesprek in de namiddag van 06/07/2021.