Menu

Gezondheidsraad

De gezondheidsraad probeert op allerhande manieren om burgers te sensibiliseren. De raad werkt rond gezondheid in de breedste zin van het woord, dit wil zeggen zowel de gezondheid van de persoon als een gezonde omgeving en leefruimte. 

Er worden info-avonden en workshops georganiseerd.


Samenstelling raad

Voorzitter:
Peter Van Alstein
K. de Backerstraat 66
peter.vanalstein@telenet.be

Secretaris:
Hilde Van der Aa
Sint-Bernardusabdij 1
hilde@hemiksem.be

Ondervoorzitter en penningmeester:
Karine Dewippe
K. de Backerstraat 87
karinedewippe@telenet.be

Leden:
Lutgarde Cornelis, Kristel De Belder, Carolina De Bondt, Filma Haerkens, Maria Maes, Agnes Salden, Maarten Sterckx, Jos Van De Wauwer, Vivianne Verlooy.

Schepen sociale zaken:
Joris Wachters

Mensen die geïnteresseerd zijn, hebben nog steeds de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen bij de voorzitter of de secretaris van de gezondheidsraad.