Menu

GECORO

Het doel van de GECORO is het college of de gemeenteraad adviseren inzake het ruimtelijk beleid van de gemeente. De voornaamste taken liggen op het vlak van planning. De commissie wordt geconsulteerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Ze verlenen advies over het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen en verkavelingsvergunningen. Adviseren over vergunningsaanvragen hoort niet tot de taken van de GECORO.

De adviezen van de GECORO hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke ordening binnen de gemeente te verbeteren en te waarborgen met het oog op een duurzaam beleid.


Verslagen vergadering

Lees hier de verslagen van de vergaderingen van de GECORO.


Contact

Kristof Boving

Omgevingsambtenaar
03 288 26 61
omgeving@hemiksem.be

Administratie Technische Dienst

Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Tel: 03 288 26 62
E-mail: technischedienst@hemiksem.be

Openingsuren

Maandag:
9.00u - 12.00u
Dinsdag - woensdag:
9.00u - 12.00u, 14.00u - 16.00u
Donderdag - vrijdag:
9.00u - 12.00u
Zaterdag - zondag:
Gesloten
Deze dienst is gesloten op volgende dagen: 01/11/2019, 11/11/2019, 25/12/2019, 26/12/2019, 27/12/2019
Deze dienst is nu gesloten