Menu

Deskundige noodplanning


Functieomschrijving

Jouw taken?

  Het uitvoeren van project- en expertwerk op vlak van noodplanning.

 • Bewaken en opvolgen van de voorgang van projecten, activiteiten, ...
 • Uitwerken en coördineren van beleidsvoorstellen en adviezen met het oog op een kwaliteitsvolle voorbereiding en bijsturing van het beleid.
 • Ondersteunen van de werking van de dienst met het oog op een efficiënte en klantgerichte dienstverlening.
 • opmaken en bijsturen van het gemeentelijk Algemeen nood- en interventieplan (ANIP)
 • organiseren van het gemeentelijk oefenbeleid
 • aansturen en adviseren beleidsniveau tijdens oefeningen en incidenten
 • opmaken van de gemeentelijke risico-analyse

Profiel en competenties

Profiel

  In het bezit zijn van een bachelordiploma.

 • bereid zijn om de opleiding ombtenaar noodplanning te volgen
 • Ten allen tijde oproepbaar zijn.
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure.

Jobgerelateerde competenties

 • De activiteiten van een team coördineren
  Een organisatie leiden
 • Projecten aanmoedigen op lokaal, regionaal, nationaal, Europees, ... niveau
  De realisatie ervan aansturen
 • Verslagen van vergaderingen opstellen
  De besluiten verspreiden
 • Uitgevoerde acties controleren en aanbevelingen geven
 • Een partnernetwerk uitbouwen en mobiliseren (andere overheidsdiensten, verenigingsnetwerk, privébedrijven, ...)

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandig werken
 • Klantgerichtheid
 • Plannen (= ordenen)
 • Omgaan met stress
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Regels en afspraken nakomen
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Vereiste studies

 • Professioneel (gerichte) bachelor (PBA)

Werkervaring

 • Geen ervaring

Talenkennis

 • Nederlands (goed)

Rijbewijs

 • B

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling

 • Antwerpsestraat 44 2850 BOOM

Aanbod


  Een boeiende en voltijdse functie in contractueel verband, fietsvergoeding, abonnement openbaar vervoer, maaltijdcheques, 2de pensioenpijler, hopitalisatieverzekering

 • Je komt terecht in een uitdagende werkomgeving die een goed evenwicht tussen werk en privé mogelijk maakt.
 • je hebt 31 dagen betaald verlof, 3 plaatselijke feestdagen en 11 wettelijke feestdagen

Waar en hoe solliciteren

Via e-mail: sollicitatie@boom.be

Per brief

Contact: Mevr. Anne Schoeters

BOOM GEMEENTEBESTUUR
Antwerpsestraat 44, 2850 BOOM

Kandidaturen dienen ingediend te worden, met CV en kopie diploma, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Antwerpsestraat 44 te 2850 Boom of via e-mail personeelsdienst@boom.be

Inschrijven kan uiterlijk tot 09.08.2019.

Het functieprofiel en de aanwervingsvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek op te vragen bij de personeelsdienst van de gemeente via personeelsdienst@boom.be

Solliciteren met CV
Sollicitaties tot en met 9 augustus 2019