Menu

College

Het college van burgemeester en schepenen is een zogenaamd ‘collegiaal orgaan’. Dit houdt in dat elke schepen bevoegd is voor een aantal domeinen, maar dat beslissingen altijd samen worden genomen.

In Hemiksem bestaat het college uit de burgemeester, 5 schepenen en de voorzitter van het OCMW. Ook de secretaris is aanwezig op de zittingen van het college. Zo vormt hij de brug tussen de beleidsbepalende mandatarissen en het uitvoerende gemeentepersoneel. De collegezittingen zijn -in tegenstelling tot de gemeenteraad- niet toegankelijk voor het publiek. De verslagen kunnen met weglating van de vertrouwelijke gegevens openbaar gemaakt worden. Aangezien de notulen van het schepencollege doorweven zijn van informatie en vermeldingen die behoren tot de persoonlijke levenssfeer van een hele reeks natuurlijke personen komt het in de praktijk amper voor dat de documenten openbaar worden gemaakt. Besluiten waarbij je een rechtstreeks en persoonlijk belang hebt kan je wel steeds komen inkijken.

Het college bereidt de gemeenteraden voor en voert de daarin genomen beslissingen uit. Het is ook verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.


Burgemeester

Luc Bouckaert (CD&V) is de burgemeester van Hemiksem. Hij is bevoegd voor: politie, brandweer, burgerzaken, informatie en communicatie.

Adres: Moerelei 2

Tel: 0496 50 62 82

E-mail: luc.bouckaert4@telenet.be

LucB

Eerste schepen

Kristien Vingerhoets (sp.a) is de eerste schepen van Hemiksem. In afwezigheid van de burgemeester is het de eerste schepen die als 'waarnemend burgemeester' zijn taken overneemt. Kristien Vingerhoets is bevoegd voor financiën, personeel en openbare werken.

Adres: Eikenlaan 38

Tel: 03 877 58 11 of 0477 50 96 88

E-mail: vingerhoetskristien@gmail.com

Kristien Vingerhoets

Tweede schepen

Koen Scholiers (CD&V) is tweede schepen van het  gemeentebestuur Hemiksem. Zijn bevoegdheden zijn: jeugd, verenigingsleven, sport, middenstand en economie.

Adres: Delvauxstraat 41/B11

Tel: 0473 93 04 85

E-mail: scholioopkot@yahoo.com

KoenScholiers

Derde schepen

Derde schepen is Levi Wastyn (sp.a). Hij staat in voor alles wat met onderwijs, kinderopvang en huisvesting te maken heeft.

Adres: Statiestraat 145/B1

Tel: 0485 47 58 79

E-mail: wastynlevi@hotmail.com

leviwastyn

Vierde schepen

Jenne Meyvis (Groen) is de vierde schepen van Hemiksem. Hij ontfermt zich over volgende domeinen: ruimtelijke ordening, milieu en mobiliteit.

Adres: Lindelei 94

Tel: 0485 54 37 62

E-mail: jenne.meyvis@gmail.com

JenneMeyvis

Vijfde schepen

Vijfde schepen Stefan Van Linden (sp.a) is bevoegd voor patrimonium, toerisme en intergemeentelijke samenwerking.

Adres: Kerkstraat 24 bus 10
Tel: 0494 31 09 10

E-mail: stefan_vanlinden@hotmail.com

Stefan Van Linden

Voorzitter OCMW

Joris Wachters (CD&V) is de voorzitter van het OCMW van Hemiksem. Zijn bevoegdheden zijn: sociale zaken, cultuur en ontwikkelingssamenwerking.

Adres: Lindelei 204 B 3

Tel: 03 877 22 12 of 0496 50 62 80

E-mail: joris.wachters@telenet.be

Joris Wachters