Menu

Budget & meerjarenplan 2020-2025

Het budget wordt jaarlijks opgemaakt en past in het meerjarenplan, dat de gemeente opmaakt voor een volledige legislatuur (periode van zes jaar).


Strategische nota

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven (art. 255 DLB)

Downloads

Toelichting

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. (art. 255 DLB)