Menu

Budget & meerjarenplan

Het budget wordt jaarlijks opgemaakt en past in het meerjarenplan, dat de gemeente opmaakt voor een volledige legislatuur (periode van zes jaar).


Gemeente Hemiksem

Het meerjarenplan tekent het beleid uit en legt de prioriteiten vast waarop het bestuur zich gedurende de volledige periode wil focussen. Het huidige plan loopt van 2014 tot en met 2019, maar kan jaarlijks door de gemeenteraad worden bijgestuurd.

Onderaan kan je zowel het budget als het meerjarenplan terugvinden.

AGB

Het meerjarenplan tekent het beleid uit en legt de prioriteiten vast waarop het bestuur zich gedurende de volledige periode wil focussen. Het huidige plan loopt van 2014 tot en met 2019, maar kan jaarlijks door de gemeenteraad worden bijgestuurd.

Onderaan kan je zowel het budget als het meerjarenplan terugvinden.

OCMW

Het meerjarenplan tekent het beleid uit en legt de prioriteiten vast waarop het bestuur zich gedurende de volledige periode wil focussen. Het huidige plan loopt van 2014 tot en met 2019, maar kan jaarlijks door de gemeenteraad worden bijgestuurd.

Onderaan kan je zowel het budget als het meerjarenplan terugvinden.